Programul Cadru de acţiuni al INSPECŢIEI MUNCII pentru anul 2018. Acţiunea de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă.

FIŞA ORIENTATIVĂ PENTRU ANGAJATORI PRIVIND INSTRUCŢIUNILE PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - 2018

          GHID PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR ÎN MICROÎNTREPRINDERI ŞI ÎNTREPRINDERI MICI

          GHID PRIVIND INFORMAREA, INSTRUIREA ŞI CONSULTAREA ÎN DOMENIUL
           SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ A LUCRĂTORILOR DIN
            MICROÎNTREPRINDERI ŞI ÎNTREPRINDERI MICI

           GHID PRIVIND CONSULTAREA LUCRĂTORILOR, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
            COMITETELOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ