CLASIFICAREA OCUPATIILOR

 

 

COD

 

 

DENUMIRE

 

                                                                         

  1          MEMBRII AI CORPULUI LEGISLATIV AI EXECUTIVULUI,                                        

             INALTI CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI PUBLICE,                                          

             CONDUCATORI SI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN UNITATILE                                     

             ECONOMICO-SOCIALE SI POLITICE

                                                         

  1          FORTELE ARMATE 

                                                                       

  11         LEGISLATORI, MEMBRII AI EXECUTIVULUI SI INALTI                                         

             CONDUCATORI AI ADMINISTRATIEI PUBLICE

                                                 

  11         FORTELE ARMATE 

                                                                      

  111        LEGISLATORI, MEMBRII AI EXECUTIVULUI SI INALTI                                         

             CONDUCATORI AI  ADMINISTRATIEI PUBLICE

                                                

  111        FORTELE ARMATE 

                                                                       

  1110       Legislatori, membrii ai executivului si inalti                                         

             conducatori ai administratiei publice 

                                                

  111001     Adjunct al procurorului general                                                        

  111002     Ambasador                                                                              

  111003     Chestor parlament                                                                      

  111004     Comandant unic aviatie                                                                  

  111005     Comisar general                                                                        

  111006     Comisar general adjunct                                                                

  111007     Consilier diplomatic                                                                   

  111008     Consilier guvernamental                                                                

  111009     Consilier si consultant juridic                                                         

  111010     Consilier institutii publice                                                           

  111011     Consilier al ministrului                                                               

  111012     Consul general                                                                         

  111013     Consultant prezidential si guvernamental                                               

  111014     Senator                                                                                 

  111015     Director institutie publica si asimilati                                               

  111016     Director adjunct institutie publica si asimilati                                       

  111017     Director cabinet                                                                       

  111018     Director general institutie publica                                                    

  111019     Consilier economic                                                                      

  111020     Grefier sef (judecatorie, parchet)                                                     

  111021     Grefier sef de sectie(Curte de apel, tribunal,                                         

             parchete)                                                                              

  111022     Guvernator                                                                             

  111023     Inspector de stat sef                                                                   

  111024     Inspector sef in administratia publica                                                 

  111025     Magistrat asistent sef                                                                 

  111026     Ministru si asimilati                                                                  

  111027     Ministru consilier                                                                     

  111028     Ministru de stat

  111029     Ministru plenipotentiar                                                                

  111030     Notar sef                                                                              

  111031     Notar sef adjunct                                                                      

  111032     Prefect   


  111033     Presedinte academie                                                                    

  111034     Presedinte Curtea suprema de justitie                                                  

  111035     Presedinte Curte de apel                                                               

  111036     Presedinte Curte de conturi                                                            

  111037     Presedinte judecatorie                                                                 

  111038     Presedinte parlament                                                                   

  111039     Presedinte de sectie(la Curtea suprema de                                              

             justitie,Curtea de apel,tribunal)                                                      

  111040     Presedinte tribunal                                                                    

  111041     Presedintele Romaniei                                                                  

  111042     Prim grefier(Curte de apel, tribunal,parchet)                                          

  111043     Prim procuror                                                                          

  111044     Prim procuror adjunct                                                                  

  111045     Prim adjunct al procurorului general                                                   

  111046     Prim ministru                                                                          

  111047     Primar                                                                                 

  111048     Procuror general                                                                       

  111049     Procuror sef sectie                                                                    

  111050     Procuror sef sectie adjunct                                                            

  111051     Secretar general                                                                       

  111052     Secretar general al guvernului                                                         

  111053     Secretar parlament                                                                     

  111054     Secretar de stat si asimilati                                                          

  111055     Secretar general academie                                                              

  111056     Secretar sef notariat                                                                  

  111057     Secretar primarie, prefectura, procuratura                                             

  111058     Sef laborator criminalistica                                                           

  111059     Sef birou institutie publica                                                           

  111060     Sef cabinet                                                                            

  111061     Sef birou senatorial                                                                   

  111062     Sef departament                                                                        

  111063     Sef protocol de stat                                                                   

  111064     Sef serviciu institutie publica                                                        

  111065     Subprefect                                                                             

  111066     Viceguvernator                                                                         

  111067     Viceprimar                                                                             

  111068     Deputat                                                                                

  111069     Vicepresedinte(Curtea suprema de justitie,Curtea                                       

             de apel,tribunal, judecatorie)                                                         

  111070     Consilier prezidential                                                                 

  111071     Consilier parlamentar  

                                                               

  114        PRESEDINTI SI ALTI FUNCTIONARI SUPERIORI DIN                                           

             ORGANIZATII POLITICE, PROFESIONALE, PATRONALE,                                         

             SINDICALE SI ALTE ORGANIZATII OBSTESTI  

                                      

  1141       Conducatori si alti functionari superiori din                                          

             organizatiile  politice   

                                                            

  114101     Consilier organizatie politica                                                         

  114102     Presedinte organizatie politica                                                        

  114103     Vicepresedinte organizatie politica                                                    

  114104     Secretar organizatie politica   

                                                      

  1142       Conducatori si alti functionari superiori din                                          

             organizatiile profesionale, patronale, sindicale                                       

             si alte organizatii similare 

  114201     Conducator de asociatii, filiale si organizatii                                        

             obstesti

  114202     Loctiitor al conducatorului de asociatii, filiale                                      

             organizatii obstesti                                                                   

  114203     Secretar si secretar adjunct ai                                                        

             asociatiilor,filialelor si organizatiilor obstesti                                      

  114204     Presedinte organizatie sindicala                                                       

  114205     Vicepresedinte organizatie sindicala                                                   

  114206     Secretar organizatie sindicala   

                                                     

  1143       Conducatori si alti functionari superiori din                                          

             organizatiile umanitare si alte organizatii                                             

             similare ( UNICEF, ecologice etc. )

                                                   

  114301     Conducator de organizatii umanitare si asimilati                                       

  114302     Secretar al organizatiilor umanitare si asimilati

          

 

  12         CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MARI                                          

             (CORPORATII) 

                                                                          

  121        DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI DIN UNITATI                                              

             ECONOMICO-SOCIALE  MARI SI ASIMILATI  

                                               

  1210       Directori generali, directori si asimilati  

                                          

  121001     Comandant si comandant adjunct aviatie                                                 

  121002     Comandant port flota                                                                    

  121003     Decan                                                                                  

  121003     Prodecan                                                                               

  121003     Prorector                                                                              

  121003     Rector                                                                                 

  121004     Director societate comerciala                                                           

  121005     Director adjunct societate comerciala                                                  

  121006     Inspector general scolar                                                               

  121007     Director stiintific cercetare-dezvoltare si                                            

             asimilati                                                                              

  121008     Inspector sanitar sef                                                                   

  121009     Medic (farmacist) director si asimilati                                                

  121010     Medic (farmacist) director adjunct                                                     

  121011     Director general societate comerciala                                                  

  121012     Director general adjunct societate comerciala                                          

  121013     Director de program                                                                    

  121014     Director general regie autonoma                                                        

  121015     Director general adjunct regie autonoma  

                                             

  122        CONDUCATORI DE COMPARTIMENTE (SECTIE,                                                  

             SERVICIU,BIROU,LABORATOR ETC.) CU ACTIVITATI DE                                        

             PRODUCTIE SI SOCIALE  DIN UNITATI                                                      

             ECONOMICO-SOCIALE MARI  

                                                              

  1221       Conducatori in agricultura, silvicultura,                                              

             vanatoare  piscicultura, pescuit si protectia                                          

             mediului                                                                               

  122101     Hidrometeorolog sef 

       

                                                          

  122102     Inginer sef agricultura, silvicultura, vinatoare,                                      

             piscicultura, pescuit                                                                  

  122103     Inspector general vinatoare                                                            

  122104     Medic veterinar sef                                                                    

  122105     Sef centru protectia plantelor si mediului                                             

  122106     Sef centru reproductie si selectia animalelor                                          

  122107     Sef district, centru, ocol silvic                                                      

  122108     Sef circumscriptie sanitar-veterinar si control                                        

             alalimentelor                                                                          

  122109     Sef complex zootehnic                                                                  

  122110     Sef fazanerie                                                                          

  122111     Sef ferma agricola (agrozootehnica)                                                    

  122112     Sef laborator analize pedologice si asimilati                                          

  122113     Sef oficiu cadastru                                                                    

  122114     Sef parchet                                                                            

  122115     Sef pastravarie                                                                        

  122116     Sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola                                            

  122117     Sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie                                     

  122118     Sef statie productie, exploatare, intretinere in                                       

             agricultura                                                                            

  122119     Sef statie vinificatie                                                                 

  122120     Sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a                                         

             solului                                                                                

  122121     Inspector veterinar sef                                                                

  122122     Sef sectie mecanizare  

                                                               

  1222       Conducatori in industria extractiva si                                                 

             prelucratoare

                                                                         

  122201     Inginer sef exploatare nucleara                                                        

  122202     Inginer sef industria extractiva si prelucratoare                                      

  122203     Inginer sef radioprotectie                                                             

  122204     Inspector sef conservarea energiei                                                     

  122205     Sef atelier industria extractiva si prelucratoare                                      

  122206     Sef sector industria extractiva si prelucratoare                                       

  122207     Sef centru prelucrare                                                                  

  122208     Sef laborator control tehnic de calitate a                                             

             combustibiluluinuclear                                                                 

  122209     Sef unitati miniere si asimilate                                                       

  122210     Sef brigada exploatare miniera                                                         

  122211     Sef serviciu tehnic si componente nucleare                                             

  122212     Sef serviciu termo-chimic                                                              

  122213     Sef uzina, centrala electrica, gaze, apa si                                            

             asimilati                                                                              

  122214     Sef laborator in industria prelucratoare                                               

  122215     Sef modul in industria extractiva si prelucratoare                                     

  122216     Sef centrala electrica electrica, gaze si apa                                          

  122217     Sef sectie industria extractiva si prelucratoare                                       

  122218     Sef serviciu industria extractiva si prelucratoare                                     

  122219     Sef birou industrie extractiva si prelucrare                                           

  122220     Sef atelier reparatii capitale 

                                                       

  1223       Conducatori in constructii  

                                                          

  122301     Ajutor sef brigada in constructii                                                      

  122302     Inginer sef in constructii                                                             

  122303     Conducator antrepriza constructii montaj                                               

  122304     Sef atelier in constructii                                                             

  122305     Sef brigada complexa sau specializata                                                  

  122306     Sef laborator in constructii                                                           

  122307     Sef lot                                                                                

  122308     Sef santier                                                                            

  122309     Sef sector (sectie) drumuri-poduri                                                     

  122310     Sef sectie productie, exploatare, intretinere,                                         

             reparatii in constructii si lucrari publice                                            

  122311     Sef serviciu in constructii                                                            

  122312     Sef birou in constructii                                                               

  122313     Sef sector exploatare imbunatatiri funciare                                            

  122314     Sef sistem exploatare imbunatatiri funciare 

                                          

  1224       Conducatori in comertul cu ridicata si cu                                              

             amanuntul 

                                                                            

  122401     Presedinte cooperativa de productie, achizitie si                                      

             desfacere a marfurilor                                                                 

  122402     Sef baza receptie                                                                      

  122403     Sef serviciu comert cu ridicata si amanuntul                                           

  122404     Sef birou comert cu ridicata si amanuntul                                              

  122405     Vicepresedinte cooperativa de productie, achizitie                                     

             si desfacere 

                                                                         

  1225       Conducatori in activitatea hoteliera si                                                

             restaurante

                                                                           

  122501     Responsabil complex hotel-restaurant                                                   

  122502     Sef complex hotelier  

                                                                

  1226       Conducatori in transporturi posta si                                                   

             telecomunicatii   

                                                                    

  122601     Capitan sef port                                                                       

  122602     Comandant nava                                                                         

  122603     Comandant coordonator grup mare pescuit oceanic                                        

  122604     Conducator (director si director adjunct)                                              

             Administratia Filiala Dunarea de Jos (AFDJ)                                            

  122605     Director zbor                                                                          

  122606     Inginer sef transporturi                                                               

  122607     Picher sef district                                                                    

  122608     Revizor general siguranta circulatiei                                                  

  122609     Sef agentie navala                                                                     

  122610     Sef atelier aeroport                                                                   

  122611     Sef atelier telecomunicatii                                                            

  122612     Sef atelier transporturi                                                               

  122613     Sef autobaza                                                                           

  122614     Sef birou aeroport                                                                     

  122615     Sef birou exploatare postala                                                           

  122616     Sef birou radiotelecomunicatii                                                         

  122617     Sef birou, serviciu relatii internationale                                             

  122618     Sef birou, serviciu transport maritim si fluvial                                       

  122619     Sef centrala telefonica                                                                

  122620     Sef centru control calitate emisie radiofonica                                         

  122621     Sef centru control calitate emisie televiziune                                         

  122622     Sef centru control local comunicatii                                                   

  122623     Sef centru dirijare zbor                                                               

  122624     Sef centru postal si asimilati                                                         

  122625     Sef centru (sectie, sector) radiodifuziune si                                          

             asimilati                                                                              

  122626     Sef centru (sectie, sector) telecomunicatii si                                         

             asimilati                                                                              

  122627     Sef centru zonal interventii radiorelee                                                

  122628     Sef centru zonal de interventii translatare TV                                         

  122629     Sef coloana auto                                                                       

  122630     Sef depou                                                                              

  122631     Sef district cai ferate, poduri, drumuri                                               

  122632     Sef divizie cai ferate                                                                 

  122633     Sef formatie comunicatii                                                               

  122634     Sef formatie operationala telecomunicatii                                              

  122635     Sef laborator aeroport                                                                 

  122636     Sef laborator masuratori telecomunicatii                                               

  122637     Sef laborator radio-televiziune                                                        

  122638     Sef laborator telecomunicatii                                                          

  122639     Sef lot telecomunicatii                                                                

  122640     Sef port                                                                               

  122641     Sef regulator circulatie cai ferate                                                    

  122642     Sef retea telecomunicatii                                                              

  122643     Sef revizie locomotive, automotoare                                                    

  122644     Sef revizie vagoane                                                                    

  122645     Sef sectie (sector) transporturi si asimilati                                          

  122646     Sef serviciu, centru, statie, aeroport si                                              

             asimilati                                                                              

  122647     Sef serviciu control zonal comunicatii                                                 

  122648     Sef serviciu exploatare postala                                                        

  122649     Sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea                                     

             de Jos                                                                                 

  122650     Sef serviciu informare zbor                                                            

  122651     Sef serviciu statie, tura meteo                                                        

  122652     Sef serviciu navigatie                                                                 

  122653     Sef serviciu radiotelecomunicatii si asimilati                                         

  122654     Sef statie cai ferate                                                                  

  122655     Sef statie comunicatii prin satelit                                                    

  122656     Sef statie radiorelee                                                                   

  122657     Sef statie teleferic                                                                   

  122658     Sef statie televiziune                                                                 

  122659     Sef studio                                                                             

  122660     Sef agentie pilotaj                                                                    

  122661     Sef cart                                                                                

  122662     Telefonist sef                                                                         

  122663     Telegrafist sef                                                                        

  122664     Sef oficiu zonal posta                                                                 

  122665     Sef oficiu special posta                                                               

  122666     Diriginte oficiu transporturi si telecomunicatii                                       

  122667     Sef turn telecomunicatii                                                               

  122668     Sef garaj                                                                              

  122669     Comandant instructor                                                                   

  122670     Sef mecanic instructor                                                                 

  122671     Sef mecanic (nave maritime)                                                             

  122672     Sef electrician (nave maritime)                                                        

  122673     Sef statie radiotelegrafie(RTG)

 

  1227       Conducatori la firme de afaceri, intermedieri si                                       

             alte servicii comerciale 

  122701     Inginer sef firme de afaceri si alte servicii                                          

             comerciale                                                                              

  122702     Sef agentie comerciala                                                                 

  122703     Sef expozitii si targuri                                                               

  122704     Sef vama si asimilati 

                                                                

  1228       Conducatori la intreprinderi de prestari servicii                                      

             pentru populatie (reparatii obiecte de uz casnic,                                       

             curatatorii, spalatorii, frizerii etc.)

                                                

  122801     Inginer sef intreprinderi de reparatii obiecte de                                      

             uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru                                         

             populatie                                                                              

  122802     Sef atelier reparatii obiecte de uz casnic,                                             

             curatatorii si alte servicii pentru populatie                                          

  122803     Sef centru reparatii                                                                   

  122804     Sef centru dezinfectie, deratizare si dezinsectie

                                     

  1229       Conducatori in alte activitati de productie si                                         

             servicii sociale (sanatate, cultura, invatamant,                                        

             sport, afaceri externe etc.) 

                                                    

  122901     Antrenor federatie sportiva                                                            

  122902     Asistent medical sef                                                                   

  122903     Biochimist sef sectie, laborator                                                       

  122904     Biolog sef sectie, laborator                                                            

  122905     Chimist sef sectie, laborator                                                          

  122906     Comandant aeroclub                                                                     

  122907     Conducator tabara scolara                                                              

  122908     Consilier teritorial sef inspectoratul pentru                                          

             cultura                                                                                 

  122909     Coordonator presa                                                                      

  122910     Director in invatamintul prescolar, primar,                                            

             gimnazial,liceal si de maistri                                                         

  122911     Farmacist sef sectie, laborator                                                        

  122912     Farmacist diriginte                                                                     

  122913     Laborant medical sef                                                                   

  122914     Medic sef centru de recoltare singe                                                    

  122914     Medic sef policlinica                                                                  

  122914     Medic sef statie de salvare                                                            

  122915     Medic sef laborator                                                                     

  122915     Medic sef sectie                                                                       

  122916     Moasa sefa                                                                             

  122917     Oficiant medical sef                                                                   

  122918     Presedinte federatie sportiva si asimilati                                             

  122919     Presedinte complex, club sportiv si asimilati                                           

  122920     Psiholog sef sectie, laborator                                                         

  122921     Redactor sef presa                                                                     

  122922     Secretar general agentie presa, edituri                                                

  122923     Secretar general redactie                                                              

  122924     Secretar general federatie sport                                                        

  122925     Secretar stiintific invatamint, cercetare                                              

  122926     Sef agentie, oficiu turism                                                             

  122927     Sef atelier presa                                                                      

  122928     Sef birou exploatare-coordonare presa                                                  

  122929     Sef birou redactie                                                                      

  122930     Sef birou relatii unitati presa si asimilati                                           

  122931     Sef laborator conservare-restaurare opere de arta                                      

  122932     Sef lectorat                                                                           

  122933     Sef oficiu juridic                                                                     

  122934     Sef oficiu, serviciu, sectie, redactie si                                               

             asimilati                                                                              

  122935     Sef serviciu control tehnic presa                                                      

  122936     Sef unitate balneo-climaterica                                                         

  122937     Sora medicala sefa                                                                     

  122938     Tehnician sanitar sef                                                                   

  122939     Sef catedra                                                                            

  122940     Sef agentie concursuri hipice                                                          

  122941     Sef productie film                                                                     

  122942     Sef sectie productie film                                                              

  122943     Sef atelier productie film                                                              

  122945     Librar sef                                                                             

  122946     Sef atelier decorator                                                                  

  122947     Sef oficiu interjudetean difuzare film  

                                              

  123        ALTI CONDUCATORI DE COMPARTIMENTE (SECTIE,                                             

             SERVICIU, BIROU, LABORATOR ETC.) CU ACTIVITATI                                          

             NELUCRATIVE DIN UNITATI ECONOMICO SOCIALE                                       

             MARI  

                                                                                

  1231       Conducatori in servicii de administratie si                                            

             financiare 

                                                                           

  123101     Comisar sef divizie garda financiara                                                   

  123102     Contabil sef                                                                           

  123103     Controlor financiar                                                                    

  123104     Controlor revizor financiar                                                            

  123105     Procuror sef serviciu/ sef birou/ sectie                                               

  123106     Sef agentie CEC                                                                        

  123107     Sef birou, serviciu administrativ                                                      

  123108     Sef birou, serviciu, sectie, circumscriptie                                            

             financiara                                                                             

  123109     Sef birou, serviciu financiar-contabilitate                                            

  123111     Sef serviciu circumscriptie financiara                                                 

  123112     Sef sectie financiara                                                                  

  123113     Sef serviciu financiar-contabilitate 

                                                 

  1232       Conducatori in servicii de personal, pregatirea                                        

             personalului si alte relatii de munca   

                                              

  123201     Sef birou calificare si recalificare                                                   

  123202     Sef birou pensii                                                                       

  123203     Sef birou somaj                                                                        

  123204     Sef oficiu somaj                                                                       

  123205     Sef serviciu resurse umane                                                             

  123206     Sef serviciu evaluare a resurselor de munca

                                           

  1233       Conducatori in activitatea de vanzare si marketing

                                    

  123301     Sef serviciu marketing                                                                 

  123302     Sef birou marketing                                                                    

  123303     Sef licitatie                                                                          

  123304     Director operatii tranzactii                                                           

  123305     Sef casa compensatie                                                                   

  123306     Sef agentie bursiera  

                                                                

  1234       Conducatori in servicii de publicitate si relatii                                      

             publice  

                                                                             

  123401     Sef agentie reclama publicitara                                                        

  123402     Sef birou reclama publicitara                                                          

  123403     Sef serviciu reclama publicitara  

                                                    

  1235       Conducatori in aprovizionare si desfacere

                                             

  123501     Sef birou aprovizionare-desfacere                                                      

  123502     Sef depozit                                                                            

  123503     Sef serviciu aprovizionare-desfacere                                                   

  123504     Sef siloz                                                                              

  123505     Sef statie uscare-conditionare cereale   

                                             

  1236       Conducatori in informatica  

                                                          

  123601     Director centru de calcul                                                              

  123602     Sef oficiu calcul                                                                      

  123603     Sef atelier informatica                                                                

  123604     Sef laborator informatica                                                              

  123605     Director divizie informatica                                                           

  123606     Director departament informatica 

                                                     

  1237       Conducatori in cercetare-dezvoltare proiectare

                                        

  123701     Arhitect sef                                                                           

  123702     Geolog sef                                                                             

  123703     Secretar stiintific si asimilati                                                       

  123704     Sef formatie lucrari geologice                                                         

  123705     Sef formatie cercetare-dezvoltare                                                      

  123706     Meteorolog sef                                                                         

  123707     Director filiala cercetare-proiectare                                                  

  123708     Sef atelier editie, multiplicare, expeditie                                            

  123709     Sef proiect cercetare-proiectare                                                       

  123710     Sef sectie cercetare-proiectare                                                        

  123711     Sef atelier cercetare-proiectare                                                       

  123712     Responsabil CTE (control tehnic-economic in                                            

             cercetare proiectare)  

                                                               

  1239       Conducatori in alte activitati si servicii                                             

             nelucrative 

                                                                          

  123901     Sef birou organizatie politica, obsteasca,                                             

             umanitara                                                                              

  123902     Sef serviciu organizatie politica, obsteasca,                                          

             umanitara                                                                              

  123903     Sef stat major aparare civila

 

  13         CONDUCATORI DE UNITATI ECONOMICO-SOCIALE MICI                                          

             (GIRANTI) 

                                                                            

  131        CONDUCATORI (SEFI DE UNITATI) DE UNITATI                                               

             ECONOMICO-SOCIALE   MICI 

                                                             

  1311       Conducatori de intreprinderi mici din agricultura,                                      

             silvicultura, vanatoare, piscicultura si pescuit 

                                     

  131101     Conducator intreprindere mica, patron (girant)                                         

             agricultura, silvicultura, vinatoare, piscicultura                                     

             si pescuit 

                                                                           

  1312       Conducatori de intreprinderi mici din industria                                         

             extractiva si prelucratoare

                                                           

  131201     Conducator intreprindere mica patron (girant)                                          

             industria extractiva si prelucratoare

                                                 

  1313       Conducatori de intreprinderi mici din constructii 

   

  131301     Conducator intreprindere mica patron (girant) in                                       

             constructii  

                                                                         

  1314       Conducatori de intreprinderi mici din comertul cu                                      

             ridicata si amanuntul  

                                                               

  131401     Conducator intreprindere mica patron (girant) in                                       

             comert    

                                                                            

  1315       Conducatori de intreprinderi mici din activitatea                                      

             hoteliera si restaurante   

                                                           

  131501     Conducator intreprindere mica patron (girant) in                                       

             activitatea hoteliera si restaurante                                                   

  131502     Patron unitate agrement                                                                

  131503     Patron unitate alimentatie publica 

                                                   

  1316       Conducatori de intreprinderi mici din                                                  

             transporturi, posta si telecomunicatii

                                                

  131601     Conducator intreprindere mica patron (girant) in                                       

             transporturi si comunicatii 

                                                          

  1317       Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri                                     

             si alte servicii comerciale 

                                                          

  131701     Conducator firma mica patron (girant) in afaceri,                                      

             intermedieri si alte servicii comerciale

                                              

  1318       Conducatori de intreprinderi mici de prestari                                          

             servicii pentru populatie (reparatii obiecte de uz                                     

             casnic, curatatorii, spalatorii, frizerii etc.) 

                                      

  131801     Conducator intreprindere mica patron (girant) in                                       

             prestari servicii

                                                                     

  1319       Conducatori de alte intreprinderi mici

 

  131901     Conducator de intreprindere mica patron (girant)                                       

             invatamint, sanatate, sport, turism, informatica,                                      

             etc.

 

  2          SPECIALISTI CU OCUPATII INTELECTUALE SI                                                

             STIINTIFICE

                                                                           

  21         FIZICIENI, MATEMATICIENI SI INGINERI

                                                  

  211        FIZICIENI, CHIMISTI SI ASIMILATI

                                                      

  2111       Fizicieni si astronomi 

                                                               

  211101     Fizician                                                                               

  211201     Meteorolog                                                                             

  211202     Meteorolog aeronautic                                                                  

  211204     Inspector de specialitate chimist   

                                                  

  2113       Chimisti

                                                                              

  211301     Chimist                                                                                

  211302     Consilier chimist                                                                      

  211303     Expert chimist                                                                         

  211305     Referent de specialitate chimist  

                                                    

  2114       Geologi, geofizicieni

                                                                 

  211401     Consilier geolog                                                                       

  211401     Geolog                                                                                 

  211402     Expert geolog                                                                          

  211402     Geofizician                                                                             

  211403     Hidrogeolog                                                                            

  211403     Inspector de specialitate geolog                                                       

  211404     Hidrolog                                                                               

  211404     Referent de specialitate geolog                                                        

  211405     Consilier geofizician                                                                  

  211406     Expert geofizician                                                                     

  211406     Pedolog                                                                                

  211407     Inspector de specialitate geofizician                                                  

  211408     Referent de specialitate geofizician                                                   

  211409     Consilier hidrogeolog                                                                  

  211410     Expert hidrogeolog                                                                     

  211411     Inspector de specialitate hidrogeolog                                                  

  211412     Referent de specialitate hidrogeolog                                                   

  211413     Consilier hidrolog                                                                     

  211414     Expert hidrolog                                                                         

  211415     Inspector de specialitate hidrolog                                                     

  211416     Referent de specialitate hidrolog                                                      

  211417     Consilier pedolog                                                                      

  211418     Expert pedolog                                                                         

  211419     Inspector de specialitate pedolog                                                      

  211420     Referent de specialitate pedolog 

                                                     

  212        MATEMATICIENI, SPECIALISTI STATISTICIENI SI                                            

             ASIMILATI

                                                                            

  2121       Matematicieni si asimilati 

                                                           

  212101     Consilier matematican                                                                   

  212101     Matematician                                                                           

  212102     Expert matematician                                                                    

  212103     Inspector de specialitate matematician                                                 

  212104     Referent de specialitate matematician                                                  

  212105     Consilier actuar                                                                        

  212106     Expert actuar                                                                          

  212107     Inspector de specialitate actuar                                                       

  212108     Referent de specialitate actuar 

                                                      

  2122       Specialisti statisticieni

                                                             

  212201     Consilier statistician                                                                  

  212202     Expert statistician                                                                    

  212203     Inspector de specialitate statistician                                                 

  212204     Referent de specialitate statistician

                                                

  213        SPECIALISTI IN INFORMATICA

                                                             

  2131       Analisti, programatori, informaticieni designeri  

                                    

  213101     Analist                                                                                

  213102     Proiectant sisteme informatice                                                         

  213103     Programator                                                                            

  213104     Consultant in informatica                                                              

  213506     Inginer aviatie

                                                                        

  2139       Specialisti in informatica neclasificati in                                            

             grupele de baza  anterioare

                                                           

  213901     Inginer de sistem in informatica                                                       

  213902     Administrator de retea de calculatoare

                                               

  214        ARHITECTI, INGINERI SI ASIMILATI (EXCLUSIV                                             

             INGINERI DIN INDUSTRIA TEXTILA, PIELARIE,                                              

             ALIMENTARA, LEMN SI MATERIALE DE  CONSTRUCTII)

  2141       Arhitecti in urbanistica si amenajarea                                                 

             teritoriului 

                                                                         

  214101     Arhitect cladiri                                                                        

  214102     Conductor arhitect                                                                     

  214103     Arhitect urbanism, peisagistica si amenajarea                                          

             teritoriului                                                                           

  214104     Arhitect restaurari                                                                    

  214105     Consilier arhitect                                                                      

  214105     Expert arhitect                                                                        

  214107     Inspector de specialitate arhitect                                                     

  214108     Referent de specialitate arhitect                                                      

  214109     Proiectant arhitect 

                                                                  

  2142       Ingineri constructori 

 

  214201     Inginer constructii civile, industriale si                                             

             agricole                                                                               

  214202     Subinginer constructii civile, industriale si                                          

             agricole                                                                               

  214203     Inginer instalatii pentru constructii                                                  

  214204     Inginer cai ferate, drumuri si poduri                                                  

  214205     Inginer constructii hidrotehnice                                                       

  214206     Inginer constructor instalatii                                                         

  214207     Proiectant inginer instalatii                                                          

  214208     Proiectant inginer constructii                                                         

  214209     Consilier inginer constructii                                                           

  214210     Inspector de specialitate inginer constructii                                          

  214211     Expert inginer constructii                                                             

  214212     Referent de specialitate inginer constructii

                                          

  2143       Ingineri energeticieni si electricieni  

                                              

  214301     Dispecer energetic feroviar                                                             

  214302     Dispecer centrala, hidrocentru, cascada,                                               

             dispecerate teritoriale                                                                

  214303     Dispecer retea distributie                                                             

  214304     Dispecer retele de inalta tensiune                                                     

  214305     Inginer electroenergetica                                                               

  214306     Radiochimist                                                                           

  214307     Subinginer electroenergetica                                                           

  214308     Inginer energetica industriala                                                         

  214309     Inginer termoenergetica                                                                

  214310     Proiectant inginer electrotehnic                                                        

  214311     Proiectant inginer energetician                                                        

  214312     Inginer retele electrice                                                               

  214313     Subinginer retele electrice                                                            

  214314     Inginer hidroenergetica                                                                

  214315     Inginer centrale nuclearo-electrice                                                     

  214316     Subinginer centrale termoelectrice  

                                                  

  2144       Ingineri electronisti in transporturi, posta si                                        

             telecomunicatii 

                                                                      

  214401     Inginer electromecanic SCB                                                             

  214402     Inginer automatist                                                                      

  214403     Inginer emisie                                                                         

  214404     Inginer montaj                                                                         

  214405     Inginer navigatie                                                                      

  214406     Inginer electronist, transporturi, telecomunicatii                                     

  214407     Inginer electrotehnist                                                                  

  214408     Inginer imagine                                                                        

  214409     Inginer productie                                                                      

  214410     Inginer sunet                                                                          

  214411     Instructor instalatii                                                                  

  214412     Instructor linii                                                                        

  214413     Revizor siguranta circulatiei feroviare                                                

  214414     Subinginer automatist                                                                  

  214415     Subinginer electronist, transporturi,                                                  

             telecomunicatii                                                                        

  214416     Subinginer reglaje subansamble                                                          

  214417     Inginer de receptie si control aeronave                                                

  214418     Proiectant inginer electronist                                                         

  214419     Proiectant inginer de sisteme si calculatoare                                          

  214420     Proiectant inginer electromecanic                                                      

  214421     Inginer electromecanic                                                                  

  214422     Subinginer electromecanic                                                              

  214423     Ofiter punte (studii superioare)                                                       

  214424     Ofiter mecanic (studii superioare)                                                     

  214425     Ofiter electrician (studii superioare)                                                 

  214426     Capitan secund                                                                          

  214427     Ofiter aspirant                                                                        

  214428     Capitan port (studii superioare) 

                                                     

  2145       Ingineri mecanici  

                                                                   

  214501     Inginer mecanic                                                                        

  214502     Subinginer mecanic                                                                      

  214503     Inginer electromecanic miner                                                           

  214504     Inginer material rulant cale ferata                                                    

  214505     Inginer mecanica agricola                                                              

  214506     Inginer aeronave                                                                       

  214507     Inginer nave                                                                            

  214508     Inginer masini unelte                                                                  

  214509     Inginer mecanica fina                                                                  

  214510     Inginer masini termice                                                                 

  214511     Inginer masinii hidraulice si pneumatice                                               

  214512     Inginer autovehicule rutiere                                                            

  214513     Inginer mecanic utilaj tehnologic chimic                                               

  214514     Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier                                            

  214515     Inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole                                      

  214516     Inginer mecanic utilaj tehnologic textil                                               

  214517     Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru                                                

             constructii                                                                            

  214518     Inginer mecanic utilaj tehnologic pentru                                               

             prelucrare la cald                                                                     

  214519     Inginer mecanic masini instalatii miniere                                              

  214520     Subinginer mecanic tehnologia constructiilor de                                         

             masini                                                                                 

  214521     Subinginer mecanic utilajul si tehnica sudurii                                         

  214522     Subinginer mecanic mecanica fina                                                       

  214523     Subinginer mecanic material rulant de cale ferata                                      

  214524     Subinginer mecanic mecanica agricola                                                    

  214525     Subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie                                     

  214526     Subinginer mecanic utilaje pentru constructii                                          

  214527     Subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie                                       

  214528     Subinginer mecanic constructii corp de nava                                            

  214529     Subinginer mecanic instalatii navale de bord                                            

  214530     Subinginer mecanic automobile                                                          

  214531     Subinginer mecanic utilaje pentru industria                                            

             lemnului                                                                               

  214532     Subinginer mecanic utilaje pentru materiale de                                         

             constructie                                                                             

  214533     Consilier inginer mecanic                                                              

  214534     Expert inginer mecanic                                                                 

  214536     Referent de specialitate inginer mecanic                                               

  214537     Proiectant inginer aeronave                                                            

  214538     Proiectant inginer mecanic                                                              

  214540     Inginer pilot de incercare                                                             

  214541     Subinginer proiectant mecanic

 

  2146       Ingineri petrochimisti si in chimia industriala   

                                    

  214601     Inginer petrochimist                                                                   

  214602     Subinginer petrochimist                                                                

  214603     Proiectant inginer chimist                                                             

  214604     Consilier inginer chimist                                                              

  214605     Expert inginer chimist                                                                 

  214606     Inspector de specialitate inginer chimist                                              

  214607     Referent de specialitate inginer chimist                                               

  214608     Consilier inginer petrochimist                                                         

  214609     Expert inginer petrochimist                                                            

  214610     Inspector de specialitate inginer petrochimist                                         

  214611     Referent de specialitate petrochimist 

                                                

  2147       Ingineri mineri, petrolisti si metalurgisti   

                                        

  214701     Inginer metalurgie extractiva                                                          

  214702     Inginer miner                                                                          

  214703     Subinginer metalurgist                                                                 

  214704     Subinginer miner                                                                       

  214705     Inginer preparator minier                                                              

  214706     Consilier inginer metalurg                                                              

  214707     Expert inginer metalurg                                                                

  214708     Inspector de specialitate inginer metalurg                                             

  214709     Referent de specialitate inginer metalurg                                              

  214710     Consilier inginer minier                                                               

  214711     Expert inginer miner                                                                    

  214712     Inspector de specialitate inginer miner                                                

  214713     Referent de specialitate inginer miner                                                 

  214714     Inginer prelucrari metalurgice                                                         

  214715     Inginer metalurgie neferoasa                                                           

  214716     Inginer petrolist                                                                       

  214717     Subinginer petrolist                                                                   

  214718     Consilier inginer petrolist                                                            

  214719     Expert inginer petrolist                                                               

  214720     Referent de specialitate inginer petrolist                                             

  214721     Proiectant inginer petrolist                                                            

  214722     Inginer tehnolog metalurg                                                              

  214723     Proiectant inginer metalurg                                                            

  214724     Proiectant inginer in minerit                                                          

  214725     Inginer mineralurg

                                                                    

  2148       Ingineri geodezi, cartografi si topografi 

                                            

  214801     Cartograf                                                                              

  214802     Inginer geodez                                                                         

  214803     Subinginer geodez                                                                      

  214804     Inginer topograf                                                                       

  214805     Inginer topograf miner                                                                  

  214806     Proiectant inginer geodez

                                                             

  2149       Arhitecti, ingineri si asimilati neclasificati in                                      

             grupele de  baza anterioare 

 

  215        INGINERI IN INDUSTRIA TEXTILA-PIELARIE SI                                              

             INDUSTRIA ALIMENTARA

                                                                  

  2151       Ingineri in industria textila si pielarie 

                                            

  215101     Inginer confectii piele si inlocuitori                                                 

  215102     Inginer textile, pielarie                                                              

  215103     Inginer tricotaje, confectii                                                           

  215104     Subinginer textile, pielarie                                                           

  215105     Proiectant inginer textile-pielarie                                                    

  215106     Consilier inginer textile-pielarie                                                     

  215107     Expert inginer textile pielarie                                                        

  215108     Inspector de specialitate inginer textile                                              

             pielariei                                                                              

  215109     Referent de specialitate inginer textile pielarie 

                                    

  2152       Ingineri in industria alimentara   

                                                   

  215201     Inginer in industria alimentara                                                        

  215201     Inginer specialitatea industrie alimentara si frig                                     

  215202     Subinginer in industrie alimentara                                                     

  215203     Proiectant inginer produse alimentare                                                  

  215204     Consilier inginer industria alimentara                                                 

  215205     Expert inginer industria alimentara                                                    

  215206     Inspector de specialitate inginer industria                                            

             alimentara                                                                             

  215207     Referent de specialitate inginer industria                                             

             alimentara

                                                                            

  216        INGINERI IN INDUSTRIA LEMNULUI, INDUSTRIA STICLEI,                                     

             CERAMICII, INDUSTRIA CELULOZEI SI HARTIEI SI                                           

             MATERIALELOR DE CONSTRUCTII (MATERIALE OXIDICE)

                                       

  2161       Ingineri in industria lemnului   

                                                     

  216101     Inginer de industrializarea lemnului                                                   

  216102     Subinginer de industrializarea lemnului                                                

  216103     Consilier inginer industrializarea lemnului                                            

  216104     Expert inginer industrializarea lemnului                                               

  216105     Inspector de specialitate inginer industrializarea                                     

             lemnului                                                                               

  216106     Referent de specialitate inginer industrializarea                                      

             lemnului

                                                                              

  2162       Ingineri in industria sticlei, ceramicii si                                            

             materialelor de constructii (materiale oxidice)

                                        

  216201     Inginer prelucrarea sticlei si ceramicii                                               

  216202     Subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii                                            

  216203     Inginer materiale de constructii                                                       

  216204     Subinginer materiale de constructii                                                    

  216205     Consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii                                     

  216206     Expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii                                        

  216207     Inspector de specialitate inginer prelucrarea                                          

             sticlei si ceramicii                                                                   

  216208     Referent de specialitate inginer prelucrarea                                           

             sticlei si ceramicii                                                                   

  216209     Proiectant inginer ceramica sticla                                                     

  216210     Chimist in materiale oxidice (sticla, ceramica)

                                       

  2163       Ingineri in industria celulozei si hartiei  

                                          

  216301     Subinginer tehnologia celulozei si hartiei                                             

  216302     Proiectant inginer celuloza si hartie                                                  

  216303     Consilier inginer tehnologia celulozei si hartiei                                      

  216304     Expert inginer tehnologia celulozei si hartiei

                                        

  216305     Inspector de specialitate inginer tehnologia                                           

             celulozei si hartiei                                                                   

  216306     Referent de specialitate inginer tehnologia                                            

             celulozei si  hartiei

                                                                 

  22         SPECIALISTI IN BIOLOGIE, AGRONOMIE SI STIINTELE                                        

             VIETII

                                                                                

  221        SPECIALISTI IN BIOLOGIE SI AGRONOMIE 

                                                 

  2211       Biologi, botanisti, zoologi, ecologi si asimilati

                                      

  221101     Consilier biolog                                                                       

  221102     Expert biolog                                                                          

  221103     Inspector de specialitate biolog                                                       

  221103     Zoolog                                                                                 

  221104     Ecolog                                                                                 

  221104     Referent de specialitate biolog                                                        

  221105     Consilier botanist                                                                     

  221106     Expert botanist                                                                        

  221107     Inspector de specialitate botanist                                                     

  221108     Referent de specialitate botanist                                                      

  221109     Consilier zoolog                                                                       

  221110     Expert zoolog                                                                          

  221111     Inspector de specialitate zoolog                                                       

  221112     Referent de specialitate zoolog                                                        

  221113     Consilier ecolog                                                                       

  221114     Expert ecolog                                                                          

  221115     Inspector de specialitate ecolog                                                       

  221116     Referent de specialitate ecolog                                                        

  221117     Inginer ecolog   

                                                                     

  2212       Bacteriologi, farmacologi si asimilati 

                                               

  221201     Consilier bacteriolog                                                                  

  221202     Expert bacteriolog                                                                     

  221203     Farmacolog                                                                             

  221203     Inspector de specialitate bacteriolog                                                  

  221204     Referent de specialitate bacteriolog                                                   

  221205     Consilier biochimist                                                                   

  221206     Expert biochimist                                                                      

  221207     Inspector de specialitate biochimist                                                   

  221208     Referent de specialitate biochimist                                                    

  221209     Consilier farmacolog                                                                   

  221210     Expert farmacolog                                                                      

  221211     Inspector de specialitate farmacolog                                                   

  221212     Referent de specialitate farmacolog                                                    

  221213     Consilier microbiolog                                                                  

  221214     Expert microbiolog                                                                     

  221215     Inspector de specialitate microbiolog                                                  

  221216     Referent de specialitate microbiolog

                                                  

  2213       Ingineri agronomi, zootehnisti si silvici 

                                            

  221301     Consilier inginer agronom                                                              

  221302     Expert inginer agronom                                                                 

  221303     Inginer zootehnist                                                                     

  221303     Inspector de specialitate inginer agronom                                              

  221304     Inginer silvic                                                                         

  221304     Referent de specialitate inginer agronom                                               

  221305     Consilier inginer horticol                                                             

  221306     Expert inginer horticol                                                                

  221307     Inspector de specialitate inginer horticol                                             

  221308     Referent de specialitate horticol                                                      

  221309     Consilier inginer zootehnist                                                           

  221310     Expert inginer zootehnist                                                              

  221311     Inspector de specialitate inginer zootehnist                                           

  221312     Referent de specialitate inginer zootehnist                                            

  221313     Subinginer agronom                                                                     

  221314     Expert silvic                                                                          

  221314     Subinginer zootehnist                                                                  

  221315     Inginer tehnolog in zootehnie                                                          

  221315     Inspector de specialitate silvic                                                       

  221316     Proiectant inginer in agricultura                                                      

  221316     Referent de specialitate silvic                                                        

  221317     Proiectant inginer in zootehnie                                                        

  221318     Proiectant inginer in silvicultura                                                     

  221319     Consilier silvic    

                                                                  

  222        MEDICI SI ASIMILATI

                                                                  

  222005     Kinetoterapeut  

                                                                      

  2221       Medici medicina generala   

                                                           

  222101     Medic medicina generala                                                                

  222102     Medic rezident                                                                         

  222103     Medic de specialitate                                                                  

  222104     Consilier medic                                                                        

  222105     Expert medic                                                                            

  222106     Inspector de specialitate medic                                                        

  222107     Referent de specialitate medic

                                                        

  2222       Medici stomatologi

                                                                    

  222201     Medic stomatolog                                                                       

  222202     Medic stomatolog rezident                                                              

  222203     Medic stomatolog de specialitate 

                                                     

  2223       Medici veterinari  

                                                                   

  222301     Epizotolog                                                                             

  222302     Medic veterinar 

                                                                      

  2224       Farmacisti 

                                                                            

  222401     Farmacist de specialitate                                                              

  222402     Farmacist rezident                                                                     

  222403     Farmacist

 

  2229       Medici si asimilati neclasificati in grupele de                                        

             baza anterioare  

                                                                     

  222901     Medic igienist                                                                         

  222902     Medic expertiza a capacitatii de munca                                                 

  222903     Medic legist                                                                           

  222904     Profesor de cultura fizica medicala                                                    

  222906     Fiziochinetoterapeut

                                                                  

  23         PROFESORI IN INVATAMANTUL SUPERIOR, SECUNDAR SI                                        

             ASIMILATI

                                                                             

  231        PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENTIARI, LECTORI,                                        

             ASISTENTI SI  ASIMILATI OCUPATI IN INVATAMANTUL                                        

             SUPERIOR  

                                                                            

  2310       Profesori universitari, conferentiari, lectori,                                        

             asistenti si asimilati ocupati in invatamintul                                         

             superior 

                                                                             

  231001     Asistent universitar                                                                   

  231002     Conferentiar universitar                                                               

  231003     Expert centre de perfectionare                                                         

  231004     Lector universitar                                                                     

  231005     Preparator invatamintul universitar                                                    

  231006     Profesor universitar

                                                                   

  232        PROFESORI IN INVATAMANTUL SECUNDAR 

                                                   

  2321       Profesori in invatamantul liceal, postliceal,                                          

             profesional si de maistri 

                                                            

  232101     Profesor in invatamintul liceal, postliceal,                                           

             profesional si de maistri 

                                                            

  2322       Profesori in invatamatul gimnazial 

                                                   

  232201     Profesor in invatamintul gimnazial

                                                     

  233        PROFESORI IN INVATAMANTUL PRIMAR  

                                                    

  2331       Profesori in invatamantul primar

                                                      

  233101     Profesor in invatamintul primar 

                                                      

  2332       Profesori in invatamantul prescolar

                                                   

  233201     Profesor in invatamintul prescolar

                                                     

  234        PROFESORI SPECIALIZATI PENTRU RECUPERAREA SI                                           

             EDUCAREA HANDICAPATILOR

                                                               

  2340       Profesori specializati pentru recuperarea si                                           

             educarea handicapatilor 

                                                              

  234001     Defectolog                                                                             

  234002     Logoped 

                                                                              

  235        ALTI SPECIALISTI IN INVATAMANT   

                                                     

  2351       Cercetatori in domeniul didactic si pedagogic

  235101     Cercetator in pedagogie                                                                

  235101     Specialisti in domeniul didactic                                                        

  235102     Asistent de cercetare in pedagogie                                                     

  235102     Specialisti in domeniul pedagogic  

                                                   

  2352       Inspectori in invatamant  

                                                            

  235201     Consilier invatamint                                                                   

  235202     Expert invatamint                                                                       

  235203     Inspector invatamint                                                                   

  235204     Referent de specialitate in invatamint  

                                              

  2359       Specialisti in invatamant neclasificati in grupele                                     

             de baza anterioare

                                                                     

  235901     Secretar institut, facultate

                                                           

  24         ALTI SPECIALISTI CU OCUPATII INTELECTUALE SI                                           

             STIINTIFICE  

                                                                         

  241        SPECIALISTI CU FUNCTII ADMINISTRATIVE SI                                               

             COMERCIALE

                                                                            

  2411       Specialisti in sistemul financiar-bancar

                                              

  241101     Cenzor                                                                                 

  241102     Comisar garda financiara                                                               

  241103     Consilier financiar-bancar                                                             

  241104     Controlor tezaur                                                                       

  241105     Expert contabil-verificator                                                             

  241106     Expert financiar-bancar                                                                

  241107     Inspector financiar-bancar                                                             

  241108     Inspector asigurari                                                                    

  241109     Revizor contabil                                                                       

  241110     Referent de specialitate financiar contabilitate                                       

  241111     Comisar principal                                                                      

  241112     Consulat bugetar  

                                                                    

  2412       Specialisti cu probleme de personal si de                                              

             pregatire profesionala a personalului

                                                 

  241201     Consilier forta de munca si somaj                                                       

  241202     Expert forta de munca si somaj                                                         

  241203     Inspector de specialitate forta de munca si somaj                                      

  241204     Inspector protectia muncii                                                             

  241205     Instructor pregatire profesionala                                                      

  241206     Referent de specialitate forta de munca si somaj                                       

  241207     Expert instructor pregatire profesionala                                               

  241208     Consilier indrumare si orientare profesionala                                          

  241209     Consultant in domeniul fortei de munca                                                 

  241210     Analist piata muncii

 

  2419       Alti specialisti cu functii administrative si                                          

             comerciale 

                                                                           

  241901     Administrator editura                                                                  

  241902     Administrator publicatii                                                               

  241903     Agent consular                                                                         

  241904     Organizator activitate turism                                                          

  241905     Atasat diplomatic                                                                      

  241906     Consul                                                                                 

  241907     Controlor vamal (studii superioare)                                                    

  241908     Curier diplomatic                                                                      

  241909     Organizator protocol                                                                   

  241910     Organizator relatii                                                                    

  241911     Organizator tirguri si expozitii                                                       

  241912     Prezentator expozitii                                                                  

  241913     Referent relatii externe                                                               

  241914     Secretar diplomatic                                                                    

  241915     Viceconsul                                                                              

  241916     Corespondent comercial                                                                 

  241917     Secretar economic                                                                      

  241918     Consilieri de proprietate industiala autorizat 

                                       

  242        JURISTI 

                                                                              

  2421       Avocati

                                                                                

  242101     Avocat                                                                                 

  242102     Jurisconsult                                                                           

  242103     Consilier juridic 

                                                                    

  2422       Magistrati (judecatori, procurori)  

                                                  

  242201     Magistrat                                                                               

  242201     Procuror                                                                               

  242202     Judecator                                                                              

  242202     Judecator si asimilati                                                                 

  242203     Magistrat asistent  

                                                                  

  2429       Juristi neclasificati in grupele de baza                                               

             anterioare    

                                                                        

  242901     Expert criminalist                                                                     

  242902     Executor judecatoresc                                                                  

  242903     Inspector justitie                                                                     

  242904     Expert jurist                                                                          

  242905     Consilier de justitie                                                                  

  242906     Referent de specialitate in justitie                                                   

  242907     Notar  

          
  243        ARHIVISTI, BIBLIOTECARI, DOCUMENTARISTI SI                                             

             ASIMILATI  

                                                                            

  2431       Arhivisti si conservatori ai operelor de arta si                                       

             monumentelor istorice

                                                                 

  243101     Arhivist                                                                               

  243102     Conservator opere de arta si monumente istorice                                        

  243102     Conservator opere de arta si monumente istorice                                         

             (studii superioare)                                                                    

  243103     Muzeograf                                                                              

  243104     Restaurator opere de arta si monumente istorice                                        

  243105     Conservator arhiva (studii superioare)

                                                

  2432       Bibliotecari, documentaristi si asimilati 

                                             

  243201     Bibliograf                                                                             

  243202     Bibliotecar cu studii superioare                                                       

  243203     Documentarist (studii superiare)                                                       

  243204     Instructor difuzare carte                                                              

  243204     Referent difuzare carte                                                                 

  243205     Lector carte   

                                                                       

  244        SPECIALISTI IN STIINTE ECONOMICE SOCIALE SI                                            

             UMANISTE  

                                                                            

  2441       Economisti (exclusiv specialisti statisticieni si                                      

             cei din sistemul financiar-bancar) 

                                                    

  244101     Consilier economist in management                                                      

  244101     Economist in industrie                                                                 

  244101     Expert economist in management                                                         

  244101     Inspector economist in management                                                      

  244101     Referent economist in management                                                        

  244102     Consilier economist in economie generala                                               

  244102     Economist in agricultura                                                               

  244102     Expert economist in economie generala                                                  

  244102     Inspector economist in economie generala                                               

  244102     Referent economist in economie generala                                                

  244103     Consilier economist in economia mediului                                               

  244103     Expert economist in economia mediului                                                  

  244103     Inspector economist in economia mediului                                               

  244103     Referent economist in economia mediului                                                

  244104     Consilier economist in comert si marketing                                             

  244104     Expert economist in comert si marketing                                                

  244104     Inspector economist comert si marketing                                                

  244104     Referent economist in comert si marketing                                              

  244105     Consilier economist in relatii economice                                               

             internationale                                                                         

  244105     Expert economist in relatii economice                                                  

             internationale                                                                         

  244105     Inspector economist in relatii economice                                               

             internationale                                                                         

  244105     Referent economist in relatii economice                                                

             internationale                                                                         

  244106     Consilier economist in gestiunea economica                                             

  244106     Expert economist in gestiunea economica                                                

  244106     Inspector economist in gestiunea economica                                             

  244106     Referent economist in gestiunea economica                                              

  244107     Consultant in management                                                               

  244108     Tehnician economist                                                                    

  244109     Inginer economist

                                                                     

  2442       Sociologi, antropologi, geografi si asimilati

                                         

  244201     Sociolog                                                                               

  244202     Geograf

                                                                               

  2443       Filozofi, istorici si specialisti in stiinte                                           

             politice 

                                                                             

  244301     Filozof                                                                                

  244302     Istoric                                                                                

  244303     Istoriograf                                                                            

  244304     Politolog    

                                                                         

  2444       Lingvisti, traducatori si interpreti   

                                               

  244401     Filolog                                                                                

  244402     Interpret                                                                              

  244403     Interpret relatii diplomatice                                                          

  244404     Referent literar                                                                       

  244405     Secretar literar                                                                       

  244406     Traducator (studii superioare)                                                         

  244407     Translator   

                                                                         

  2445       Psihologi  

                                                                           

  244501     Psiholog                                                                               

  244502     Psihopedagog    

 

  2446       Specialisti in activitatea sociala  

                                                  

  244601     Asistent social nivel superior 

                                                       

  2447       Specislisti in relatii publice

                                                         

  244701     Specialist in relatii publice 

                                                        

  245        SCRIITORI SI ARTISTI CREATORI, INTERPRETI SI                                           

             ASIMILATI 

                                                                            

  2451       Scriitori, ziaristi si asimilati   

                                                   

  245101     Caricaturist (studii superioare)                                                        

  245102     Comentator publicist                                                                   

  245103     Corector (studii superioare)                                                           

  245104     Corespondent special (in tara si strainatate)                                          

  245105     Corespondent radio                                                                     

  245106     Corespondent presa                                                                      

  245107     Critic de arta                                                                         

  245108     Editorialist                                                                           

  245109     Fotoreporter                                                                           

  245110     Lector presa / editura                                                                 

  245111     Poet                                                                                    

  245112     Publicist comentator                                                                   

  245113     Redactor                                                                               

  245114     Reporter                                                                               

  245115     Reporter operator                                                                      

  245116     Scriitor                                                                                

  245117     Secretar de emisie                                                                     

  245118     Secretar  redactie (studii superioare)                                                 

  245119     Secretar responsabil de agentie                                                        

  245120     Sef agentie publicitate                                                                

  245121     Tehnoredactor (studii superioare)                                                       

  245122     Translator emisie                                                                      

  245123     Ziarist                                                                                

  245124     Critic literar                                                                         

  245125     Critic muzical                                                                         

  245126     Comentator politic                                                                      

  245127     Desenator artistic (studii superioare)  

                                              

  2452       Sculptori, pictori si asimilati  

                                                     

  245201     Artist plastic                                                                         

  245202     Desenator film animatie                                                                

  245203     Grafician                                                                               

  245204     Machetist                                                                              

  245205     Pictor                                                                                 

  245206     Pictor scenograf                                                                       

  245207     Sculptor                                                                               

  245208     Sculptor papusi                                                                         

  245209     Restaurator tablouri                                                                   

  245210     Art director

                                                                          

  2453       Compozitori, muzicieni si cantareti   

                                                

  245301     Acompaniator                                                                           

  245302     Artist liric                                                                            

  245303     Concert maestru                                                                        

  245304     Corepetitor                                                                            

  245305     Corist                                                                                 

  245306     Dirijor                                                                                

  245307     Ilustrator muzical                                                                      

  245308     Maestru studii canto                                                                   

  245309     Instrumentist                                                                          

  245310     Maestru cor                                                                            

  245311     Referent muzical                                                                       

  245312     Secretar muzical                                                                        

  245313     Sef orchestra                                                                          

  245314     Solist instrumentist                                                                   

  245315     Solist vocal                                                                           

  245316     Sufleur opera                                                                          

  245317     Copiator note muzicale 

                                                                

  2454       Coregrafi si dansatori 

                                                               

  245401     Balerin                                                                                

  245402     Coregraf                                                                               

  245403     Maestru studii de balet                                                                

  245404     Maestru de balet                                                                        

  245405     Solist balet  

                                                                        

  2455       Actori si regizori de film, teatru si alte                                             

             spectacole

                                                                            

  245501     Actor                                                                                  

  245502     Actor manuitor de papusi                                                                

  245503     Artist circ                                                                            

  245504     Consultant artistic                                                                    

  245505     Corector transmisie                                                                    

  245506     Instructor film                                                                        

  245507     Instructor retea cinematografica                                                        

  245508     Lector scenarii                                                                        

  245509     Macheur                                                                                

  245510     Peruchier                                                                              

  245511     Producator delegat film                                                                

  245512     Realizator emisiuni RTV                                                                 

  245513     Regizor artistic                                                                       

  245514     Regizor emisie                                                                         

  245515     Regizor studio                                                                         

  245516     Regizor sunet                                                                          

  245517     Regizor tehnic                                                                          

  245517     Secretar sef productie film                                                            

  245519     Sufleur teatru 

                                                                       

  246        MEMBRII AI CLERULUI

                                                                   

  2460       Membrii ai clerului

                                                                   

  246001     Arhiepiscop                                                                             

  246002     Arhiereu vicar                                                                         

  246003     Arhondar                                                                               

  246004     Cantor                                                                                 

  246005     Capelan                                                                                

  246006     Cardinal                                                                                

  246007     Chevrasames                                                                            

  246008     Cantaret bisericesc                                                                    

  246009     Consilier culte                                                                        

  246010     Conducator arhiepiscopal                                                               

  246011     Diacon                                                                                 

  246012     Episcop                                                                                

  246013     Exarh                                                                                  

  246014     Haham                                                                                  

  246015     Harmonist                                                                              

  246016     Hatip                                                                                  

  246017     Imam                                                                                   

  246018     Inspector culte                                                                        

  246019     Majghian                                                                               

  246020     Melamed                                                                                

  246021     Mitropolit                                                                             

  246022     Muezin                                                                                 

  246023     Muftiu                                                                                 

  246024     Organist                                                                               

  246025     Pastor                                                                                 

  246026     Patriarh                                                                               

  246027     Preot                                                                                  

  246028     Presedinte culte                                                                       

  246029     Protopop                                                                               

  246030     Provicar                                                                               

  246031     Rabin                                                                                  

  246032     Secretar culte                                                                         

  246033     Staret - stareta                                                                       

  246034     Treibar                                                                                

  246035     Vestitor                                                                               

  246036     Vicar  

                                                                               

  247        SPECIALISTI IN ADMINISTRATIA PUBLICA  

                                                

  2470       Specialisti in administratia publica

                                                  

  247001     Consilier administratie publica                                                        

  247002     Expert administratia publica                                                           

  247003     Inspector specialitate in administratia publica                                        

  247004     Referent de specialitate administratia publica

                                        

  248        CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN STIINTE                                       

             FIZICE SI CHIMICE  

                                                                   

  2481       Cercetatori si asistenti de cercetare in fizica si                                     

             astronomie  

                                                                          

  248101     Cercetator in fizica                                                                   

  248102     Asistent de cercetare in fizica                                                        

  248103     Cercetator in fizica chimie                                                            

  248104     Asistent de cercetare in fizica chimie                                                 

  248105     Cercetator in fizica tehnologica                                                       

  248106     Asistent de cercetare in fizica tehnologica                                            

  248107     Cercetator in astronomie                                                               

  248108     Asistent de cercetare in astronomie

                                                   

  2482       Cercetatori si asistenti de cercetare in                                               

             meteorologie 

                                                                         

  248201     Cercetator in meteorologie                                                             

  248202     Asistent de cercetare in meteorologie

                                                  

  2483       Cercetatori si asistenti de cercetare in chimie 

                                      

  248301     Cercetator in chimie                                                                   

  248302     Asistent de cercetare in chimie                                                        

  248303     Cercetator in biochimie tehnologica                                                    

  248304     Asistent de cercetare in biochimie tehnologica                                         

  248305     Cercetator in chimie fizica                                                            

  248306     Asistent de cercetare in chimie fizica  

                                              

  2484       Cercetatori si asistenti de cercetare in geologie                                      

             si geofizica   

                                                                       

  248401     Asistent de cercetare in geologie tehnica                                              

  248401     Cercetator in geologie                                                                 

  248402     Asistent de cercetare in geologie                                                      

  248403     Cercetator in geologie tehnica                                                         

  248405     Cercetator in geofizica                                                                

  248406     Asistent de cercetare in geofizica                                                     

  248407     Cercetator in mineralogia tehnica si experimentala                                     

  248408     Asistent de cercetare in mineralogia tehnica si                                        

             experimentala                                                                          

  248409     Cercetator in geochimie                                                                

  248410     Asistent de cercetare in geochimie                                                     

  248411     Cercetator in geologie petroliera                                                      

  248412     Asistent de cercetare in geologie petroliera

 

  249        CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN                                               

             MATEMATICA SI STATISTICA

                                                               

  2491       Cercetatori si asistenti de cercetare in                                               

             matematica   

                                                                         

  249101     Cercetator in matematica                                                               

  249102     Asistent de cercetare in matematica                                                    

  249103     Cercetator in matematica mecanica                                                       

  249104     Asistent de cercetare in matematica mecanica                                           

  249105     Cercetator in matematica aplicata                                                      

  249106     Asistent de cercetare in matematica aplicata                                           

  249107     Cercetator in matematica  fizica                                                       

  249108     Asistent de cercetare in matematica fizica                                              

  249109     Cercetator in matematica informatica                                                   

  249110     Asistent de cercetare in matematica informatica    

                                   

  2492       Cercetatori si asistenti de cercetare in                                               

             statistica   

                                                                         

  249201     Cercetator in statistica                                                                

  249202     Asistent de cercetare in statistica                                                    

  249203     Cercetator in demografie                                                               

  249204     Asistent de cercetare in demografie  

                                                 

  250        CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN                                               

             INFORMATICA  

                                                                          

  2501       Cercetatori si asistenti de cercetare in                                               

             informatica  

                                                                         

  250101     Cercetator in informatica                                                              

  250102     Asistent de cercetare in informatica

                                                  

  251        CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE                                     

             CERCETARE  IN STIINTE TEHNICE

                                                         

  2511       Cercetatori si asistenti de cercetare in                                               

             arhitectura si urbanism 

                                                              

  251101     Cercetator in arhitectura                                                              

  251102     Asistent de cercetare in arhitectura                                                    

  251103     Cercetator in arte plastice-design industrial                                          

  251104     Asistent de cercetare in arte plastice-design                                          

             industrial                                                                             

  251105     Cercetator in arte plastice-textile (tapiserie,                                        

             cotexturi, moda, imprimeuri)                                                            

  251106     Asistent de cercetare in arte plastice-textile                                         

             (tapiserie, cotexturi, moda, imprimeuri)                                               

  251107     Cercetator in arte plastice-sticla, ceramica,                                          

             metal                                                                                  

  251108     Asistent de cercetare in arte plastice-sticla,                                          

             ceramica,  metal 

 

  2512       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in constructii  

                                                            

  251201     Cercetator in constructii civile, industriale si                                       

             agricole                                                                               

  251202     Inginer de cercetare in constructii civile,                                            

             industriale si agricole                                                                

  251203     Asistent de cercetare in constructii civile,                                           

             industriale si agricole                                                                

  251204     Cercetator in constructii de cai ferate drumuri si                                     

             poduri                                                                                  

  251205     Inginer de cercetare in constructii de cai ferate,                                     

             drumuri                                                                                

  251206     Asistent de cercetare in constructii de cai ferate                                     

             drumuri si poduri                                                                      

  251207     Cercetator in constructii hidrotehnice                                                 

  251208     Inginer de cercetare in constructii hidrotehnice                                       

  251209     Asistent de cercetare in constructii hidrotehnice                                      

  251210     Inginer de cercetare in ingineria sanitara si                                          

             protectia mediului                                                                     

  251211     Cercetator in constructii miniere                                                      

  251212     Inginer de cercetare in constructii miniere                                            

  251213     Asistent de cercetare in constructii miniere                                           

  251214     Cercetator in instalatii                                                               

  251215     Inginer de cercetare in instalatii                                                     

  251216     Asistent de cercetare in instalatii

                                                   

  2513       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in energetica si electrotehnica

                                            

  251301     Cercetator in electrotehnica                                                           

  251302     Inginer de cercetare in electrotehnica                                                 

  251303     Asistent de cercetare in electrotehnica                                                

  251304     Cercetator in electrofizica                                                            

  251305     Inginer de cercetare in electrofizica                                                  

  251306     Asistent de cercetare in electrofizica                                                 

  251307     Cercetator in metrologie                                                               

  251308     Inginer de cercetare in metrologie                                                     

  251309     Asistent de cercetare in metrologie                                                    

  251310     Cercetator in electromecanica                                                          

  251311     Inginer de cercetare in electromecanica                                                

  251312     Asistent de cercetare in electromecanica                                               

  251313     Cercetator roboti industriali                                                           

  251314     Inginer de cercetare roboti industriali                                                

  251315     Asistent de cercetare roboti industriali                                               

  251316     Cercetator in centrale termoelectrice                                                  

  251317     Inginer de cercetare in centrale termoelectrice                                        

  251318     Asistent de cercetare in centrale termoelectrice                                       

  251319     Cercetator in centrale nuclearo electrice                                              

  251320     Inginer de cercetare in centrale                                                       

             nuclearo-electrice    

                                                                

  251321     Asistent de cercetare in centrale                                                      

             nuclearo-electrice                                                                      

  251322     Cercetator in electroenergetica                                                        

  251323     Inginer de cercetare in electroenergetica                                              

  251324     Asistent de cercetare in electroenergetica 

                                           

  251325     Cercetator in centrale hidroelectrice in ingineria                                     

             mediului                                                                                

  251326     Inginer de cercetare in centrale hidroelectrice in                                     

             ingineria mediului                                                                     

  251327     Asistent de cercetare in centrale hidroelectrice                                       

             in ingineria mediului                                                                  

  251328     Cercetator in energetica industriala                                                    

  251329     Inginer de cercetare in energetica industriala                                         

  251330     Asistent de cercetare in energetica industriala

                                       

  2514       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in electronica, transporturi si                                              

             telecomunicatii  

                                                                      

  251401     Cercetator in electronica aplicata                                                     

  251402     Inginer de cercetare in electronica aplicata                                           

  251403     Asistent de cercetare in electronica aplicata                                          

  251404     Cercetator in comunicatii                                                              

  251405     Inginer de cercetare in comunicatii                                                     

  251406     Asistent de cercetare in comunicatii                                                   

  251407     Cercetator in microelectronica                                                         

  251408     Inginer de cercetare in microelectronica                                               

  251409     Asistent de cercetare in microelectronica                                              

  251410     Cercetator in telecomenzi si electronica in                                            

             transporturi                                                                           

  251411     Inginer de cercetare in telecomenzi si electronica                                     

             in transporturi                                                                        

  251412     Asistent de cercetare in telecomenzi si                                                

             electronica in transporturi                                                             

  251413     Cercetator in calculatoare                                                             

  251414     Inginer de cercetare in calculatoare                                                   

  251415     Asistent de cercetare in calculatoare                                                  

  251416     Cercetator in automatica                                                               

  251417     Inginer de cercetare in automatica                                                      

  251418     Asistent de cercetare in automatica 

                                                  

  2515       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in mecanica 

                                                                

  251501     Cercetator de aeronave                                                                 

  251502     Inginer de cercetare de aeronave                                                        

  251503     Asistent de cercetare de aeronave                                                      

  251504     Cercetator in constructii aerospatiale                                                 

  251505     Inginer de cercetare in constructii aerospatiale                                       

  251506     Asistent de cercetare in constructii aerospatiale                                      

  251507     Cercetator in sisteme de propulsie                                                      

  251508     Inginer de cercetare in sisteme de propulsie                                           

  251509     Asistent de cercetare in sisteme de propulsie                                          

  251510     Cercetator in echipamente si instalatii bord                                           

  251511     Inginer de cercetare in echipamente si instalatii                                      

             bord                                                                                    

  251512     Asistent de cercetare in echipamente si instalatii                                     

             bord                                                                                   

  251513     Cercetator in masini si echipamente termice                                            

  251514     Inginer de cercetare in masini si echipamente                                          

             termice

                                                                                

  251515     Asistent de cercetare in masini si echipamente                                         

             termice                                                                                

  251516     Cercetator in masini hidraulice si pneumatice                                          

  251517     Inginer de cercetare in masini hidraulice si                                           

             pneumatice                                                                              

  251518     Asistent de cercetare in masini hidraulice si                                          

             pneumatice                                                                             

  251519     Cercetator in echipamente de proces                                                    

  251520     Inginer de cercetare in echipamente de proces                                          

  251521     Asistent de cercetare in echipamente de proces                                          

  251522     Cercetator in mecanica fina                                                            

  251523     Inginer de cercetare in mecanica fina                                                  

  251524     Asistent de cercetare in mecanica fina                                                 

  251525     Cercetator in tehnologia constructiilor de masini                                      

  251526     Inginer de cercetare in tehnologia constructiilor                                       

             de masini                                                                              

  251527     Asistent de cercetare in tehnologia constructiilor                                     

             de masini                                                                              

  251528     Cercetator in constructii de masini agricole                                           

  251529     Inginer de cercetare in constructii de masini                                           

             agricole                                                                               

  251530     Asistent de cercetare in constructii de masini                                         

             agricole                                                                               

  251531     Cercetator in autovehicule rutiere                                                     

  251532     Inginer de cercetare in autovehicule rutiere                                            

  251533     Asistent de cercetare in autovehicule rutiere                                          

  251534     Cercetator in utilaje si instalatii portuare                                           

  251535     Inginer de cercetare in utilaje si instalatii                                          

             portuare                                                                               

  251536     Asistent de cercetare in utilaje si instalatii                                          

             portuare                                                                               

  251537     Cercetator in utilaje si tehnologia ambalarii                                          

  251538     Inginer de cercetare in utilaje si tehnologia                                          

             ambalarii                                                                              

  251539     Asistent de cercetare in utilaje si tehnologia                                          

             ambalarii                                                                              

  251540     Cercetator in creatia tehnica in constructia de                                        

             masini                                                                                 

  251541     Inginer de cercetare in creatia tehnica in                                             

             constructia de masini                                                                   

  251542     Asistent de cercetare in creatia tehnica in                                            

             constructia de masini                                                                  

  251543     Cercetator in masini si instalatii mecanice                                            

  251544     Inginer de cercetare in masini si instalatii                                           

             mecanice                                                                                

  251545     Asistent de cercetare in masini si instalatii                                          

             mecanice                                                                               

  251546     Cercetator in instalatii si utilaje pentru                                             

             transportul si depozitarea produselor petroliere

 

                                      

  251547     Inginer de cercetare in instalatii si utilaje                                           

             pentru transportul, depozitarea produselor                                             

             petroliere                                                                             

  251548     Asistent de cercetare in instalatii si utilaje                                         

             pentru depozitarea produselor petroliere                                               

  251549     Cercetator in tehnologie si echipamente                                                 

             neconventionale 

                                                                      

  251550     Inginer de cercetare in tehnologie si echipamente                                      

             neconventionale                                                                        

  251551     Asistent de cercetare in tehnologie si echipamente                                     

             neconventionale  

                                                                      

  2516       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in petrochimie si chimie industriala  

                                      

  251601     Cercetator in tehnologia substantelor anorganice                                       

  251602     Inginer de cercetare in tehnologia substantelor                                        

             anorganice                                                                              

  251603     Asistent de cercetare in tehnologia substantelor                                       

             anorganice                                                                             

  251604     Cercetator in tehnologia substantelor organice                                         

  251605     Inginer de cercetare in tehnologia substantelor                                        

             organice                                                                                

  251606     Asistent de cercetare in tehnologia substantelor                                       

             organice                                                                               

  251607     Cercetator in petrochimie si carbochimie                                               

  251608     Inginer de cercetare in petrochimie si carbochimie                                     

  251609     Asistent de cercetare in petrochimie si                                                 

             carbochimie                                                                            

  251610     Cercetator in tehnologia compusilor                                                    

             macro-moleculari                                                                       

  251611     Inginer de cercetare in tehnologia compusilor                                          

             macro-moleculari                                                                        

  251612     Asistent de cercetare in tehnologia compusilor                                         

             macro-moleculari                                                                       

  251613     Cercetator in tehnologia celulozei, hartiei,                                           

             poligrafiei sifibrelor                                                                 

  251614     Inginer de cercetare in tehnologia celulozei,                                           

             hartiei, poligrafiei si fibrelor                                                       

  251615     Asistent de cercetare in tehnologia celulozei,                                         

             hartiei, poligrafiei si fibrelor 

                                                     

  2517       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in minerit, petrol si metalurgie 

                                            

  251701     Cercetator in exploatari miniere                                                       

  251702     Inginer de cercetare in exploatari miniere                                             

  251703     Asistent de cercetare in exploatari miniere                                            

  251704     Cercetator in prepararea substantelor minerale                                         

             utile                                                                                   

  251705     Inginer de cercetare in prepararea substantelor                                        

             minerale  utile                                                                        

  251706     Asistent de cercetare in prepararea substantelor                                       

             minerale utile                                                                         

  251707     Cercetator in petrol (extractie -prospectie)  

                                         

  251708     Inginer de cercetare in petrol (extractie                                              

             -prospectie)                                                                           

  251709     Asistent de cercetare in petrol (extractie                                             

             -prospectie)                                                                           

  251710     Cercetator in topografie miniera                                                        

  251711     Inginer de cercetare in topografie miniera                                             

  251712     Asistent de cercetare in topografie miniera                                            

  251713     Cercetator in ingineria proceselor siderurgice

                                        

  251714     Inginer de cercetare in ingineria proceselor                                           

             siderurgice                                                                             

  251715     Asistent de cercetare in ingineria proceselor                                          

             siderurgice                                                                            

  251716     Cercetator in metalurgia neferoasa                                                     

  251717     Inginer de cercetare in metalurgia neferoasa                                           

  251718     Asistent de cercetare in metalurgia neferoasa                                          

  251719     Cercetator in turnarea metalelor                                                       

  251720     Inginer de cercetare in turnarea metalelor                                             

  251721     Asistent de cercetare in turnarea metalelor                                            

  251722     Cercetator in prelucrari plastice si tratamente                                        

             termice                                                                                

  251723     Inginer de cercetare in prelucrari plastice si                                         

             tratamente termice                                                                     

  251724     Asistent de cercetare in prelucrari plastice si                                        

             tratamente termice                                                                     

  251725     Cercetator in stiinta materialelor                                                     

  251726     Inginer de cercetare in stiinta materialelor                                           

  251727     Asistent de cercetare in stiinta materialelor                                          

  251728     Cercetator in tehnologii carbochimice                                                  

  251729     Inginer de cercetare in tehnologii carbochimice                                        

  251730     Asistent de cercetare in tehnologii carbochimice

                                      

  2518       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in geodezie

                                                                 

  251801     Cercetator in geodezie                                                                 

  251802     Inginer de cercetare in geodezie                                                       

  251803     Asistent de cercetare in geodezie                                                      

  251804     Cercetator in cadastru                                                                 

  251805     Inginer de cercetare in cadastru                                                       

  251806     Asistent de cercetare in cadastru 

                                                    

  252        CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE                                     

             CERCETARE  IN DOMENIUL TEXTILE, PIELARIE,                                              

             INDUSTRIE ALIMENTARA

                                                                  

  2521       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in textile-pielarie 

                                                        

  252101     Cercetator in filatura-tesatorie                                                       

  252102     Inginer de cercetare in filatura-tesatorie                                             

  252103     Asistent de cercetare in filatura-tesatorie                                            

  252104     Cercetator in tricotaje-confectii textile                                              

  252105     Inginer de cercetare in tricotaje-confectii                                            

             textile                                                                                

  252106     Asistent de cercetare in tricotaje-confectii                                           

             textile                                                                                

  252107     Cercetator in tehnologia chimica a produselor                                          

             textile, pielii, blanurilor si inlocuitorilor                                          

  252108     Inginer de cercetare in tehnologia chimica a                                           

             produselor textile, pielii, blanurilor si                                              

             inlocuitorilor                                                                         

  252109     Asistent de cercetare in tehnologia chimica a                                          

             produselor textile, pielii, blanurilor si                                              

             inlocuitorilor                                                                         

  252110     Cercetator in confectii din piele si inlocuitori                                       

  252111     Inginer de cercetare in confectii din piele si                                         

             inlocuitori                                                                            

  252112     Asistent de cercetare in confectii din piele si                                        

             inlocuitori  

 

  2522       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in industria alimentara  

                                                    

  252201     Cercetator in tehnologia prelucrarii produselor                                        

             agricole                                                                               

  252202     Inginer de cercetare in tehnologia prelucrarii                                         

             produselor agricole                                                                    

  252203     Asistent de cercetare in tehnologia prelucrarii                                         

             produselor agricole                                                                    

  252204     Cercetator in controlul calitatii produselor                                           

             alimentare                                                                             

  252205     Inginer de cercetare in controlul calitatii                                            

             produseloralimentare                                                                    

  252206     Asistent de cercetare in controlul calitatii                                           

             produseloralimentare                                                                   

  252207     Cercetator in pescuit si acvacultura                                                   

  252208     Inginer de cercetare in pescuit si acvacultura                                         

  252209     Asistent de cercetare in pescuit si acvacultura  

                                      

  253        CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE                                     

             CERCETARE  IN DOMENIUL LEMNULUI SI MATERIALELOR                                        

             OXIDICE 

                                                                              

  2531       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in domeniul lemnului 

                                                        

  253101     Cercetator in exploatari forestiere                                                    

  253102     Inginer de cercetare in exploatari forestiere                                          

  253103     Asistent de cercetare in exploatari forestiere                                         

  253104     Inginer de cercetare in proiectarea mobilei si                                         

             produselor finite din lemn                                                              

  253105     Cercetator in prelucrarea lemnului                                                     

  253106     Inginer de cercetare in prelucrarea lemnului                                           

  253107     Asistent de cercetare in prelucrarea lemnului

                                         

  2532       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in domeniul materialelor oxidice 

                                            

  253201     Cercetator in stiinta si ingineria materialelor                                        

             oxidice                                                                                

  253202     Inginer de cercetare in ingineria materialelor                                         

             oxidice 

                                                                              

  253203     Asistent de cercetare in ingineria materialelor                                         

             oxidice

                                                                               

  254        CERCETATORI, INGINERI DE CERCETARE SI ASISTENTI DE                                     

             CERCETARE  IN STIINTELE VIETII   

                                                     

  2541       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in bacteriologie, botanica, zoologie,                                         

             microbiologie

                                                                         

  254101     Cercetator in biologie                                                                 

  254102     Asistent de cercetare in biologie                                                      

  254103     Cercetator in microbiologie-bacteriologie                                              

  254104     Asistent de cercetare in                                                                

             microbiologie-bacteriologie                                                            

  254105     Cercetator in biologie chimie                                                          

  254106     Asistent de cercetare in biologie chimie                                               

  254107     Cercetator in botanica                                                                 

  254108     Asistent de cercetare in botanica                                                       

  254109     Cercetator in domeniul zoologic                                                        

  254110     Asistent de cercetare in domeniul zoologic                                             

  254111     Cercetator in ecologie si protectia mediului                                           

  254112     Asistent de cercetare in ecologie si protectia                                         

             mediului 

                                                                              

  2542       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in anatomie, biochimie, biofizica,                                           

             farmacologie si fiziologie

                                                            

  254201     Cercetator stiintific in bacteriologie,                                                

             microbiochimie, farmacologie                                                            

  254202     Asistent de cercetare in bacteriologie,                                                

             microbiologie, biochimie, farmacologie

                                                

  2543       Cercetatori, ingineri de cercetare si asistenti de                                     

             cercetare in agricultura, zootehnie si                                                 

             silvicultura

                                                                           

  254301     Cercetator in agricultura                                                              

  254302     Inginer de cercetare in agricultura                                                    

  254303     Asistent de cercetare in agricultura                                                   

  254304     Cercetator in pedologie-agrochimie                                                     

  254305     Inginer de cercetare in pedologie-agrochimie                                           

  254306     Asistent de cercetare in pedologie-agrochimie                                          

  254307     Cercetator in horticultura                                                             

  254308     Inginer de cercetare in horticultura                                                   

  254309     Asistent de cercetare in horticultura                                                  

  254310     Cercetator in agromontanologie                                                         

  254311     Inginer de cercetare in agromontanologie                                               

  254312     Asistent de cercetare in agromontanologie                                              

  254313     Cercetator in ingineria genetica                                                       

  254314     Asistent de cercetare in ingineria genetica                                            

  254315     Cercetator in silvicultura                                                             

  254316     Inginer de cercetare in silvicultura                                                   

  254317     Asistent de cercetare in silvicultura                                                  

  254318     Cercetator in zootehnie                                                                

  254319     Asistent de cercetare in zootehnie                                                     

  254320     Cercetator in biotehnologie pentru agricultura                                         

  254321     Asistent de cercetare in biotehnologie pentru                                          

             agricultura

                                                                           

  255        CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN MEDICINA

                                     

  2551       Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina  

                                   

  255101     Cercetator in medicina generala                                                        

  255102     Asistent de cercetare in medicina generala                                             

  255103     Cercetator in medicina traditionala                                                    

  255104     Asistent de cercetare in medicina traditionala                                         

  255105     Cercetator in fiziokinetoterapie                                                       

  255106     Asistent de cercetare in fiziokinetoterapie

                                           

  2552       Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina                                      

             stomatologica 

                                                                        

  255201     Cercetator in medicina stomatologica                                                   

  255202     Asistent de cercetare in medicina stomatologica

                                       

  2553       Cercetatori si asistenti de cercetare in medicina                                      

             veterinara 

                                                                           

  255301     Cercetator in medicina veterinara                                                      

  255302     Asistent de cercetare in medicina veterinara                                           

  255401     Cercetator in educatie fizica si sport                                                 

  255402     Asistent de cercetare in educatie fizica si sport  

                                   

  2559       Cercetatori si asistenti de cercetare in educatie                                      

             fizica si sport 

                                                                      

  256        CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL                                      

             FINANCIAR  BANCAR

                                                                     

  2560       Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul                                      

             financiar-bancar

                                                                      

  256001     Cercetator in finante-banci                                                            

  256002     Asistent de cercetare in finante-banci                                                 

  256003     Cercetator in gestiune, contabilitate,control,                                         

             financiar                                                                              

  256004     Asistent de cercetare in gestiune,                                                     

             contabilitate,control, financiar

                                                      

  257        CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN DOMENIUL                                      

             STIINTELOR  JURIDICE 

                                                                 

  2570       Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul                                      

             stiintelor juridice

                                                                    

  257001     Cercetator in domeniul stiintelor juridice                                             

  257002     Asistent de cercetare in domeniul stiintelor                                           

             juridice

            
  258        CERCETATORI SI ASISTENTI DE CERCETARE IN STIINTE                                       

             ECONOMICE,  SOCIALE SI UMANISTICE  

                                                    

  2581       Cercetatori si asistenti de cercetare in domeniul                                      

             economic  

                                                                            

  258101     Cercetator economist in management                                                     

  258102     Asistent de cercetare economist in management                                          

  258103     Cercetator economist in economia mediului                                               

  258104     Asistent de cercetare economist in economia                                            

             mediului                                                                               

  258105     Cercetator economist in economia generala                                              

  258106     Asistent de cercetare economist in economia                                            

             generala                                                                                

  258107     Cercetator economist in economie agro-alimentara                                       

  258108     Asistent de cercetare economist in economie                                            

             agro-alimentara                                                                        

  258109     Cercetator economist in marketing                                                      

  258110     Asistent de cercetare economist in marketing                                            

  258111     Cercetator economist in relatii economice                                              

             internationale                                                                         

  258112     Asistent de cercetare economist in relatii                                             

             economice internationale                                                               

  258113     Cercetator economist in gestiunea economica                                             

  258114     Asistent de cercetare economist in gestiunea                                           

             economica

                                                                             

  2582       Cercetatori si asistenti de cercetare in                                               

             sociologie, antropologie, arheologie si geografie   

                                  

  258201     Cercetator in sociologie                                                                

  258202     Asistent de cercetare in sociologie                                                    

  258203     Cercetator in antropologie                                                             

  258204     Asistent de cercetare in antropologie                                                  

  258205     Cercetator in geografie                                                                

  258206     Asistent de cercetare in geografie                                                      

  258207     Cercetator in asistenta sociala                                                        

  258208     Asistent de cercetare in asistenta sociala                                             

  258209     Cercetator in arheologie                                                               

  258210     Asistent de cercetare in arheologie                                                    

  258211     Cercetator in etnologie                                                                 

  258212     Asistent de cercetare in etnologie  

                                                  

  2583       Cercetatori si asistenti de cercetare in                                               

             filozofie, istorie si politologie

                                                      

  258301     Cercetator in filozofie                                                                

  258302     Asistent de cercetare in filozofie                                                      

  258303     Cercetator in istorie                                                                  

  258304     Asistent de cercetare in istorie                                                       

  258305     Cercetator in stiintele politice                                                       

  258306     Asistent de cercetare in stiintele politice   

                                        

  2584       Cercetatori si asistenti de cercetare in                                                

             lingvistica si filologie 

                                                             

  258401     Cercetator in lingvistica                                                              

  258402     Asistent de cercetare in lingvistica                                                   

  258403     Cercetator in filologie                                                                

  258404     Asistent de cercetare in filologie 

                                                    

  2585       Cercetatori si asistenti de cercetare in                                               

             psihologie

                                                                            

  258501     Cercetator in psihologie                                                               

  258502     Asistent de cercetare in psihologie                                                    

  258503     Cercetator in psihopedagogie speciala                                                   

  258504     Asistent de cercetare in psihopedagogie speciala

                                      

  3          TEHNICIENI, MAISTRI SI ASIMILATI

                                                      

  31         TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII SI TEHNICII 

 

  311        TEHNICIENI IN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI SI                                             

             TEHNICII (EXCLUSIV CEI DIN INDUSTRIA TEXTILA,                                          

             PIELARIE, ALIMENTARA, LEMN SI MATERIALE DE                                             

             CONSTRUCTII)

                                                                          

  3111       Tehnicieni in fizica si chimie

                                                        

  311101     Laborant chimist                                                                       

  311102     Tehnician chimist                                                                      

  311103     Laborant determinari fizico-mecanice                                                   

  311104     Tehnician determinari fizico-mecanice                                                  

  311105     Laborant determinari geologice si geotehnice                                           

  311106     Laborant tehnica nucleara                                                              

  311107     Tehnician meteorolog                                                                   

  311108     Tehnician geolog                                                                       

  311109     Tehnician hidrometru                                                                   

  311110     Prospector - prospectii geologice, geofizice                                           

  311111     Tehnician hidrolog                                                                     

  311112     Tehnician hidrogeolog                                                                  

  311113     Laborant operator centrale termice 

                                                   

  3112       Tehnicieni constructori

                                                               

  311201     Maistru constructii civile, industriale si                                             

             agricole                                                                               

  311202     Maistru normator                                                                       

  311203     Tehnician constructor                                                                  

  311204     Tehnician hidroamelioratii                                                             

  311205     Tehnician hidrotehnic                                                                  

  311206     Tehnician topometrist                                                                  

  311207     Tehnician proiectant constructii                                                       

  311208     Maistru instalator in constructii                                                      

  311209     Tehnician instalatii in constructii  

                                                 

  3113       Tehnicieni energeticieni si electricieni

                                              

  311301     Dispecer gestiune uraniu                                                               

  311302     Maistru electromecanic                                                                 

  311303     Maistru energetician/electrician                                                       

  311304     Tehnician electro-energetician, termo-energetician                                     

  311305     Tehnician electromecanic                                                               

  311306     Tehnician electrician                                                                  

  311306     Tehnician energetician                                                                 

  311307     Tehnician proiectant electrician                                                       

  311307     Tehnician proiectant energetician                                                      

  311308     Maistru electrician in constructii 

                                                   

  3114       Tehnicieni in electronica, transporturi, posta si                                      

             telecomunicatii  

                                                                     

  311401     Maistru aviatie                                                                         

  311402     Maistru electronica, transporturi, comunicatii                                         

  311403     Sef formatie sisteme radiante (antene)                                                 

  311404     Tehnician aviatie                                                                      

  311405     Tehnician constructii telefonice                                                       

  311406     Tehnician electronica, transporturi,posta si                                           

             telecomunicatii                                                                        

  311407     Tehnician radiolocatii                                                                 

  311407     Tehnician telecomunicatii                                                              

  311407     Tehnician transporturi                                                                 

  311408     Tehnician turn parasutism                                                               

  311410     Inspector exploatare postala                                                           

  311410     Tehnician proiectant electronica/ transporturi/                                        

             comunicatii                                                                            

  311410     Tehnician proiectant telecomunicatii                                                   

  311410     Tehnician proiectant transporturi  

                                                   

  3115       Tehnicieni si maistri mecanici

                                                        

  311501     Maistru cazangerie                                                                     

  311502     Maistru instalatii navale                                                              

  311503     Maistru intretinere si reparatii masini unelte,                                        

             utilitati, service, prototipuri                                                        

  311504     Maistru lacatus constructii metalice                                                   

  311505     Maistru lacatus mecanic                                                                

  311506     Tehnician proiectant mecanic                                                           

  311508     Maistru mecanic                                                                        

  311509     Maistru mecanic auto                                                                    

  311510     Maistru mecanica agricola                                                              

  311511     Maistru mecanica fina                                                                  

  311512     Maistru montaj                                                                         

  311513     Maistru prelucrari mecanice                                                            

  311514     Maistru sculer matriter                                                                 

  311515     Maistru sudura                                                                         

  311516     Tehnician constructii navale                                                           

  311517     Tehnician instalatii bord (avion)                                                      

  311518     Tehnician masini si utilaje                                                            

  311519     Tehnician mecanic                                                                       

  311520     Tehnician prelucrari mecanice                                                          

  311521     Tehnician sudura                                                                       

  311522     Tehnician tehnolog mecanic                                                             

  311523     Maistru mecanic masini si utilaje pentru                                               

             constructii                                                                             

  311524     Mecanic pentru intretinerea aparatelor de lansare                                      

             la zbor  

                                                                             

  3116       Tehnicieni si maistri petrolisti, petrochimisti si                                     

             in chimia industriala  

  311601     Decontaminator                                                                         

  311602     Laborant apa si apa grea                                                               

  311603     Laborant control dozimetrie                                                            

  311604     Laborant industria chimica                                                             

  311604     Laborant petrolist                                                                     

  311605     Maistru petrolist/industria chimica                                                    

  311607     Tehnician in chimie industriala                                                        

  311607     Tehnician petrolist                                                                    

  311608     Laborant apa potabila    

                                                             

  3117       Tehnicieni mineri si metalurgisti  

                                                   

  311701     Laborant structura macroscopica si microscopica                                        

  311702     Maistru metalurgie                                                                     

  311703     Maistru miner                                                                          

  311704     Maistru presator metale                                                                

  311705     Maistru termotehnist                                                                   

  311706     Tehnician metalurgie                                                                   

  311707     Tehnician miner                                                                        

  311708     Tehnician proiectant miner                                                             

  311709     Tehnician proiectant metalurg                                                          

  311710     Maistru mineralurg                                                                     

  311711     Tehnician mineralurg  

                                                                

  3118       Desenatori tehnici   

                                                                 

  311801     Desenator tehnic                                                                       

  311802     Trasator                                                                               

  311803     Desenator                                                                              

  311804     Topograf                                                                               

  311805     Trasator naval-desenator                                                               

  311806     Trasator optic 

                                                                       

  3119       Tehnicieni in domeniul fizicii, chimiei, tehnicii                                      

             neclasificati in grupele de baza anterioare

                                            

  311901     Maistru tipograf                                                                       

  311902     Paginator tipograf                                                                     

  311903     Tehnician normare, salarizare, organizare                                              

  311904     Tehnician pret de cost                                                                 

  311905     Tehnician programare, lansare, urmarire a                                              

             productiei 

                                                                           

  312        OPERATORI SI TEHNICIENI ECHIPAMENTE DE CALCUL SI                                       

             ROBOTI INDUSTRIALI (EXPLOATARE INTRETINERE) 

                                          

  3121       Asistenti, analisti-programatori si asimilati 

                                        

  312101     Programator ajutor                                                                     

  312102     Analist ajutor 

                                                                       

  3122       Tehnicieni-operatori echipamente calcul

                                               

  312201     Operator calculator electronic si retele                                               

  312202     Sef tura exploatare in centre sau oficii de calcul                                     

  312203     Tehnician echipamente de calcul retele   

                                             

  3123       Tehnicieni operatori roboti industriali

                                               

  312301     Maistru-operator la roboti industriali                                                 

  312302     Tehnician-operator la roboti industriali 

                                             

  313        TEHNICIENI LA ECHIPAMENTE OPTICE SI ELECTRONICE                                        

             (EXPLOATARE INTRETINERE) 

                                                             

  3131       Tehnicieni de echipamente de inregistrare imagine                                      

             si sunet 

                                                                             

  313101     Fotograf si tehnician la echipamente de                                                

             inregistare imagine si sunet                                                           

  313102     Acustician cinematografic                                                              

  313103     Controlor si reconditioner filme                                                       

  313104     Electrician iluminare filmare                                                          

  313105     Etaloner                                                                               

  313106     Fotograf                                                                               

  313107     Laborant foto                                                                          

  313108     Maistru aparate video si sunet                                                         

  313109     Masinist mecanic traweling                                                             

  313110     Mecanic camera filmare                                                                 

  313111     Montor imagine                                                                         

  313112     Montor negative si de pregatire a peliculei                                            

  313113     Montor pozitive                                                                        

  313114     Operator camera diafilm, diapozitive                                                   

  313115     Operator emisie-receptie                                                               

  313116     Operator productie RTV                                                                 

  313117     Preparator filmare                                                                     

  313118     Proiectionist                                                                          

  313119     Retusor foto                                                                           

  313120     Senzitometrist                                                                         

  313121     Stantator de filme                                                                     

  313122     Operator prelucrare pelicula                                                           

  313123     Operator truka   

                                                                     

  3132       Tehnicieni de echipamente pentru  radio-emisie,                                        

             televiziune si telecomunicatii

                                                        

  313201     Controlor emisii RTV                                                                   

  313202     Maistru materiale emisie RTV si telecomunicatii                                        

  313203     Montator montaj emisie                                                                 

  313204     Operator imagine                                                                       

  313205     Operator radio-radioficare                                                             

  313206     Operator sunet                                                                         

  313207     Tehnician radioelectronist                                                             

  313208     Tehnician CATV   

                                                                     

  3133       Tehnicieni de aparate electro-medicale  

                                              

  313301     Maistru aparate electro-medicale                                                       

  313302     Tehnician aparate electro-medicale

                                                    

  3139       Tehnicieni pentru alte aparate optice si                                               

             electronice 

         

                                                                

  314        TEHNICIENI DE NAVE MARITIME, FLUVIALE SI AERIENE

                                      

  3141       Ofiteri mecanici de nave  

                                                            

  314101     Ofiter mecanic                                                                         

  314102     Ofiter RTG                                                                             

  314103     Ofiter electrician                                                                     

  314104     Ajutor ofiter mecanic fluvial 

                                                        

  3142       Ofiteri de punte si pilotaj nave  

                                                    

  314201     Capitan nava maritima si fluviala                                                      

  314202     Capitan port                                                                           

  314203     Ofiter intendent                                                                       

  314204     Ofiter port                                                                             

  314205     Ofiter punte                                                                           

  314206     Pilot fluvial                                                                          

  314207     Sef echipaj                                                                            

  314208     Pilot maritim                                                                          

  314209     Dragor                                                                                  

  314210     Aspirant   

                                                                           

  3143       Piloti de avioane si asimilati  

                                                      

  314301     Comandant detasament zbor                                                              

  314302     Comandant insotitor de bord                                                            

  314303     Copilot                                                                                 

  314304     Inspector pilotaj                                                                      

  314305     Mecanic navigant aviatie                                                               

  314306     Pilot aeronave                                                                         

  314307     Pilot comandant                                                                        

  314308     Pilot incercare                                                                         

  314309     Pilot receptie si control aeronave                                                     

  314310     Parasutist receptie si control                                                         

  314311     Parasutist incercator                                                                  

  314312     Pilot parasutism incercator

                                                           

  3144       Controlori si navigatori de trafic aerian

                                             

  314401     Controlor dirijare nonradar                                                            

  314402     Controlor sol                                                                          

  314403     Controlor trafic aviatia civila                                                        

  314404     Dispecer sol                                                                           

  314405     Navigator dirijare radar                                                               

  314406     Navigator aviatie civila                                                               

  314407     Navigator dirijare nonradar                                                            

  314408     Navigator dirijare zbor                                                                

  314409     Navigator instructor dirijare radar si nonradar                                        

  314410     Navigator sol                                                                           

  314411     Operator radar                                                                         

  314412     Operator radiotelecomunicatii aeronautice    

                                         

  3145       Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

                                         

  314501     Agent salvare aero-portuara si instalatii de stins                                     

             incendii                                                                                

  314502     Masinist agregate aerodrom                                                             

  314503     Operator instalatii control anti-terorist,                                             

             anti-deturnare                                                                         

  314504     Operator radio-navigant aviatie                                                        

  314505     Operator radio-navigant instructor aviatie                                             

  314506     Tehnician securitate aeriana   

                                                       

  315        INSPECTORI PENTRU ASIGURAREA CLADIRILOR IMPOTRIVA                                      

             INCENDIILOR, PENTRU PROTECTIA SI IGIENA MUNCII SI                                      

             CONTROLORI  DE CALITATE  

                                                             

  3151       Inspectori pentru asigurarea cladirilor impotriva                                      

             incendiilor   

                                                                        

  315101     Tehnician PSI                                                                          

  315102     Inspector protectie civila 

                                                           

  3152       Inspectori pentru protectia si igiena muncii si                                        

             controlori de calitate  

                                                              

  315201     Controlor calitate                                                                     

  315202     Inspector ISCIR                                                                        

  315203     Inspector protectie sociala                                                            

  315204     Operator control nedistructiv                                                          

  315205     Probator hidraulic piese turnate                                                       

  315206     Tehnician protectia muncii

                                                            

  316        TEHNICIENI SI MAISTRI IN INDUSTRIA TEXTILA,                                            

             PIELARIE SI ALIMENTARA

                                                               

  3161       Tehnicieni si maistri in industria textila si                                          

             pielarie 

                                                                             

  316101     Maistru in industria textila-pielarie                                                  

  316102     Tehnician in industria confectiilor din piele si                                       

             inlocuitori                                                                            

  316103     Tehnician in industria confectiilor si                                                 

             tricotajelor                                                                            

  316104     Tehnician in industria incaltamintei                                                   

  316105     Tehnician in industria pielariei                                                       

  316106     Tehnician in industria textila                                                         

  316107     Tehnician proiectant textile, pielarie                                                 

  316108     Laborant in industria textila-pielarie

                                                

  3162       Tehnicieni si maistri in industria alimentara  

                                       

  316201     Maistru frigotehnist                                                                   

  316202     Tehnician frigotehnist                                                                 

  316203     Tehnician in industria alimentara                                                      

  316204     Tehnician laborant analize produse alimentare                                          

  316205     Tehnician industria alimentara extractiva                                              

  316206     Tehnician industria alimentara fermentativa                                            

  316207     Tehnician industria carnii, laptelui si                                                

             conservelor                                                                            

  316208     Tehnician morarit si panificatie                                                       

  316209     Tehnician proiectant in industria alimentara                                           

  316210     Maistru in industria alimentara   

                                                    

  317        TEHNICIENI SI MAISTRI IN INDUSTRIA LEMNULUI,                                           

             INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII, INDUSTRIA CELULOZEI                                      

             SI HARTIEI SI MATERIALELOR DE CONSTRUCTII                                       

             (MATERIALE OXIDICE)  

                                                                 

  3171       Tehnicieni si maistri in industria lemnului   

                                       

  317101     Tehnician in industrializarea lemnului                                                 

  317102     Tehnician proiectant in industrializarea lemnului                                      

  317103     Maistru in industrializarea lemnului 

                

                                

  3172       Tehnicieni si maistri in industria sticlei,                                            

             ceramicii si materialelor de constructii                                               

             (materiale oxidice)

                                                                   

  317201     Tehnician industria sticlei si ceramicii                                               

  317202     Maistru in industria sticlei si ceramicii                                              

  317203     Tehnician industria materialelor de constructii                                        

  317204     Maistru in industria materialelor de constructii                                       

  317205     Tehnician proiectant in industria materialelor de                                      

             constructii

                                                                           

  3173       Tehnicieni si maistri in industria celulozei si                                        

             hartiei

                                                                                

  317301     Tehnician industria celulozei si hartiei                                               

  317302     Maistru in industria celulozei si hartiei 

                                            

  32         TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII, OCROTIREA                                              

             SANATATII SI ASIMILATI  

                                                               

  321        TEHNICIENI IN STIINTELE VIETII, OCROTIREA                                              

             SANATATII SI ASIMILATI

                                                                

  3211       Tehnicieni in stiintele vietii si ecologiei  

                                         

  321101     Tehnician in bacteriologie                                                             

  321102     Tehnician in biochimie                                                                  

  321103     Tehnician in hematologie                                                               

  321104     Tehnician in serologie                                                                 

  321105     Tehnician in biologie                                                                  

  321106     Tehnician ecolog                                                                       

  321106     Tehnician in protectia mediului   

                                                     

  3212       Tehnicieni in activitatea de cercetare din                                             

             domeniul agriculturii si silviculturii

                                                

  321201     Tehnician agronom-cercetare                                                            

  321202     Tehnician zootehnist-cercetare                                                         

  321203     Tehnician silvic-cercetare                                                              

  321204     Tehnician pedolog     

                                                                

  3213       Tehnicieni agronomi, zootehnisti si silvici in                                         

             unitati de productie   

                                                               

  321301     Agent agricol                                                                          

  321302     Brigadier silvic                                                                        

  321303     Padurar                                                                                

  321304     Tehnician agronom-exploatare                                                           

  321305     Tehnician zootehnist-exploatare                                                        

  321306     Tehnician silvic-exploatare  

                                                         

  322        TEHNICIENI SI ALTI LUCRATORI IN OCROTIREA                                              

             SANATATII (EXCLUSIV SURORI MEDICALE)

                                                 

  3221       Asistenti medicali generalisti 

                                                       

  322101     Asistent medical generalist                                                            

  322102     Autopsier                                                                              

  322103     Oficiant medical                                                                        

  322104     Tehnician sanitar                                                                      

  322105     Asistent medical consiliere HIV/SIDA  

                                                

  3222       Igienisti 

                                                                            

  322201     Igienist                                                                               

  322202     Inspector sanitar  

                                                                    

  3223       Asistenti dieteticieni si de nutritie   

                                              

  322301     Asistent de nutritie                                                                   

  322302     Dietetician

                                                                           

  3224       Optometricieni si opticieni 

                                                          

  322401     Optician medical                                                                        

  322402     Optometrician

                                                                         

  3225       Tehnicieni dentari 

                                                                   

  322501     Tehnician dentar

                                                                      

  3226       Fizioterapeuti si asimilati 

                                                          

  322601     Instructor educatie fizica                                                              

  322602     Maseur                                                                                 

  322603     Asistent medical fizioterapie 

                                                        

  3227       Asistenti si tehnicieni veterinari 

                                                   

  322701     Agent veterinar                                                                        

  322702     Asistent veterinar                                                                      

  322703     Autopsier la ecarisaj                                                                  

  322704     Tehnician veterinar

                                                                   

  3228       Asistenti farmacisti si laboranti

                                                     

  322801     Asistent farmacist                                                                     

  322802     Laborant farmacie

                                                                      

  3229       Tehnicieni in medicina moderna, neclasificati in                                       

             grupele de baza anterioare 

                                                           

  322901     Instructor ergoterapie                                                                 

  322902     Instructor logoped                                                                     

  322903     Tehnician homeopat                                                                      

  322904     Instructor de educatie sanitara                                                        

  322905     Bioenergetician 

                                                                      

  323        SURORI MEDICALE, SURORI PUERICULTOARE, MOASE SI                                        

             LABORANTE  

                                                                           

  3231       Surori medicale si laborante  

                                                         

  323101     Laborant in ocrotirea sanatatii                                                        

  323102     Sora medicala 

                                                                        

  3232       Moase si surori puericultoare  

                                                       

  323201     Moasa                                                                                  

  323202     Asistenta puericultura 

                                                                

  33         INVATATORI SI ASIMILATI  

                                                             

  331        INVATATORI   

                                                                         

  3310       Invatatori in invatamantul primar  

                                                   

  331001     Invatator                                                                              

  331002     Institutor   

                                                                          

  332        EDUCATOARE

                                                                            

  3320       Educatoare   

                                                                         

  332001     Educatoare                                                                             

  332002     Educator puericultor

                                                                  

  333        INSTRUCTORI-EDUCATORI IN UNITATI DE HANDICAPATI   

                                    

  3330       Instructori-educatori in unitati de handicapati 

                                      

  333001     Educator in unitati de handicapati                                                     

  333002     Instructor educator in unitati de handicapati                                          

  333003     Pedagog de recuperare  

                                                               

  334        ALT PERSONAL IN INVATAMANT  

                                                           

  3340       Personal in invatamant neclasificat in grupele de                                      

             baza anterioare

                                                                      

  334001     Instructor scolar auto                                                                 

  334002     Laborant in invatamint                                                                 

  334003     Maistru instructor                                                                      

  334004     Pedagog scolar                                                                         

  334005     Secretar scoala                                                                        

  334006     Sef atelier scoala                                                                     

  334007     Pilot instructor aeronave                                                              

  334008     Instructor parasutism                                                                   

  334009     Mecanic navigant instructor

  34         ALTE OCUPATII ASIMILATE TEHNICIENILOR 

                                                

  341        AGENTI IN ACTIVITATEA FINANCIARA SI COMERCIALA 

                                       

  3411       Agenti de valori si cambisti (brokeri valori)  

                                       

  341101     Broker valori (cambist)                                                                

  341101     Cambist (broker valori)                                                                

  341102     Agent de schimb  

                                                                     

  3412       Agenti de asigurari

                                                                   

  341201     Agent de asigurare

                                                                    

  3413       Agenti imobiliari  

                                                                   

  341301     Agent imobiliar (broker imobiliar)                                                     

  341301     Broker imobiliar  

                                                                    

  3414       Agenti de voiaj  

                                                                     

  341401     Agent de voiaj 

                                                                       

  3415       Reprezentanti tehnici si comerciali

                                                   

  341501     Reprezentant tehnic comercial 

                                                       

  3416       Agenti contractari si achizitii

                                                       

  341601     Agent contractari si achizitii (brokeri marfuri)                                       

  341601     Broker marfuri                                                                         

  341602     Receptioner contractari-achizitii

                                                     

  3417       Experti in evaluarea bunurilor si vanzatori la                                         

             licitatie   

                                                                          

  341701     Estimator licitatii                                                                    

  341702     Evaluator asigurari

                                                                   

  3419       Agenti in activitatea financiara si comerciala                                         

             neclasificati in grupele de baza anterioare 

                                          

  341901     Broker                                                                                 

  341901     Intermediar in activitatea financiara si                                               

             comerciala (broker)                                                                    

  341902     Referent comert exterior

                                                              

  342        AGENTI COMERCIALI SI MIJLOCITORI DE AFACERI 

                                          

  3421       Agenti comerciali   

                                                                  

  342101     Agent comercial

                                                                       

  3422       Agenti concesionari 

                                                                  

  342201     Declarant vamal                                                                        

  342202     Agent tranzit                                                                          

  342203     Agent maritim  

                                                                       

  3423       Agenti de incadrare, repartizare, recalificare a                                       

             fortei de munca si reintegrare a somerilor

                                            

  342301     Agent repartizare a fortei de munca                                                    

  342302     Agent orientare profesionala a somerilor                                               

  342303     Agent evidenta si plata a ajutorului de somaj                                          

  342304     Inspector resurse umane                                                                

  342304     Referent resurse umane                                                                 

  342305     Agent ocupare  

                                                                       

  3429       Agenti comerciali si de afaceri neclasificati in                                       

             grupele de  baza anterioare   

                                                        

  342901     Agent reclama publicitara                                                              

  342902     Agent literar                                                                          

  342903     Impresar muzical                                                                       

  342904     Impresar teatru                                                                        

  342905     Manager sportiv  

                                                                     

  343        ALTI LUCRATORI CU STUDII MEDII IN GESTIUNEA                                            

             ECONOMICA SI ADMINISTRATIVA    

                                                       

  3431       Secretari administrativi si asimilati   

                                              

  343101     Secretar administrativ                                                                 

  343102     Stenografa  

                                                                          

  3432       Ocupatii auxiliare in activitatea juridica,                                            

             comerciala si administrativa 

                                                         

  343201     Agent procedural                                                                       

  343202     Functionar evidenta carte funciara                                                     

  343203     Grefier                                                                                

  343204     Secretar notariat                                                                      

  343205     Tehnician criminalist                                                                  

  343206     Functionar in activitati comerciale,                                                   

             administrative si preturi                                                              

  343207     Executor judecatoresc(tribunal,judecatorie)                                            

  343208     Arhivar notariat                                                                       

  343209     Arhivar registrator (Curte de apel, tribunal,                                          

             judecatorie)                                                                           

  343210     Grefier dactilograf (Curte de apel, tribunal,                                          

             judecatorie)  

                                                                        

  3433       Contabili   

                                                                         

  343301     Calculator devize                                                                      

  343302     Contabil                                                                               

  343303     Tehnician merceolog                                                                    

  343304     Planificator                                                                           

  343305     Revizor gestiune                                                                       

  343306     Contabil bugetar  

                                                                   

  3434       Statisticieni in gestiunea economica,                                                  

             administrativa si asimilati 

                                                          

  343401     Referent statistician                                                                  

  343402     Statistician                                                                           

  343403     Statistician medical                                                                   

  343404     Registrator medical                                                                    

  343405     Actuarist 

                                                                            

  344        INSPECTORI SI AGENTI FINANCIARI  

                                                     

  3441       Inspectori de vama si frontiera (vamesi)  

                                            

  344101     Controlor vamal                                                                        

  344102     Revizor vamal

                                                                         

  3442       Inspectori de taxe si impozite

                                                        

  344201     Inspector taxe si impozite                                                             

  344202     Operator rol                                                                           

  344203     Perceptor   

                                                                          

  3443       Inspectori de pensii si asigurari sociale 

                                            

  344301     Inspector pensii si asigurari sociale si asistenta                                     

             sociala                                                                                

  344302     Referent de pensii si asigurari sociale si                                             

             asistenta sociala  

                                                                   

  3444       Inspectori pentru acordarea de permise, licente                                        

             sau autorizatii   

                                                                    

  344401     Inspector pentru acordarea de permise, licente sau                                     

             autorizatii   

                                                                        

  3449       Inspectori si agenti financiari neclasificati in                                       

             grupele de baza anterioare   

                                                         

  344901     Inspector metrolog                                                                     

  344902     Inspector preturi                                                                      

  344903     Inspector salarii                                                                      

  344904     Comisar   

      

                                                                     

  345        INSPECTORI DE POLITIE SI DETECTIVI  

                                                  

  3450       Inspectori de politie si detectivi 

                                                   

  345001     Inspector politie                                                                      

  345002     Detectiv                                                                               

  345003     Anchetator politie   

                                                                 

  346        ASISTENTI SOCIALI    

                                                                 

  3460       Asistenti sociali  

                                                                   

  346001     Asistent social nivel mediu                                                            

  346002     Pedagog social                                                                         

  346003     Lucrator social  

                                                                     

  347        TEHNICIENI IN DOMENIUL CREATIEI ARTISTICE,                                             

             SPECTACOLE SI SPORT   

                                                                

  3471       Designeri, decoratori si alti tehnicieni in                                            

             domeniul artei   

                                                                     

  347101     Butafor                                                                                

  347102     Decorator interioare                                                                   

  347103     Desenator artistic                                                                     

  347104     Designer industrial                                                                    

  347105     Grafician industrial                                                                   

  347106     Lucrator in ateliere de modele                                                         

  347107     Costumier                                                                              

  347108     Manuitor decor                                                                         

  347108     Montator decor                                                                         

  347109     Tehnician machetist                                                                    

  347110     Tehnician reclame (decorator)                                                          

  347111     Pictor creator de costume                                                              

  347112     Modelier confectii                                                                     

  347113     Maestru lumini                                                                         

  347114     Maestru sunet                                                                          

  347115     Decorator vitrine                                                                      

  347116     Designer vestimentar                                                                   

  347117     Documentarist                                                                          

  347118     Traducator                                                                             

  347119     Caricaturist                                                                           

  347120     Corector                                                                               

  347121     Tehnoredactor                                                                          

  347122     Secretar redactie   

                                                                  

  3472       Prezentatori (crainici) la televiziune, radio si                                       

             spectacole    

                                                                        

  347201     Crainic radio                                                                          

  347201     Prezentator radio                                                                      

  347202     Crainic televiziune                                                                    

  347202     Prezentator televiziune  

                                                             

  3473       Muzicieni, cantareti, dansatori in localuri                                            

             publice si asimilati  

                                                                

  347301     Cantaret                                                                               

  347302     Dansator                                                                               

  347303     Muzician                                                                               

  347304     Discjokey  

                                                                           

  3474       Clovni, magicieni, acrobati si asimilati 

                                             

  347401     Acrobat                                                                                

  347402     Clovn                                                                                  

  347403     Magician                                                                               

  347404     Hipnotizator                                                                           

  347405     Trapezist                                                                              

  347406     Cascador                                                                               

  347407     Figurant                                                                               

  347408     Dresor 

                                                                              

  3475       Sportivi, antrenori si asimilati

                                                      

  347501     Antrenor                                                                               

  347502     Instructor sportiv                                                                     

  347503     Secretar federatie                                                                     

  347504     Sportiv profesionist (fotbalist, handbalist, etc)                                      

  347505     Instructor arte martiale                                                               

  347508     Monitor schi    

                                                                      

  348        PERSONAL LAIC DIN CULTE  

                                                             

  3480       Personal laic din culte  

                                                             

  348001     Calugar                                                                                

  348002     Calugarita                                                                             

  348003     Predicator 

                                                                           

  4          FUNCTIONARI ADMINISTRATIVI 

                                                           

  41         FUNCTIONARI DE BIROU

                                                                  

  411        SECRETARI SI OPERATORI LA MASINI DE SCRIS SI DE                                        

             CALCUL      

                                                                          

  4111       Stenografe si dactilografe 

                                                           

  411101     Dactilografa                                                                           

  411102     Stenodactilografa 

                                                                    

  4112       Operatori la prelucrarea textelor si asimilati 

                                      

  411201     Referent transmitere                                                                   

  411202     Telefaxist                                                                             

  411203     Teletipist                                                                             

  411204     Telexist

                                                                              

  4113       Operatori introducere, validare si prelucrare date 

                                   

  411302     Operator introducere, validare si prelucrare date

                                     

  4114       Operatori la masini de calcul 

                                                        

  411401     Operator masina contabilizat                                                           

  411402     Operator masina de calculat 

                                                          

  4115       Secretare 

                                                                            

  411501     Secretara                                                                              

  411502     Secretara dactilografa                                                                 

  411503     Secretara prelucrare texte 

                                                           

  412        FUNCTIONARI IN SERVICIILE DE EVIDENTA CONTABILA SI                                     

             FINANCIARE   

                                                                         

  4121       Registratori ai operatiunilor de evidenta                                              

             contabila

                                                                             

  412101     Pontator 

                                                                             

  4122       Functionari in activitati financiare  

                                                

  412201     Calculator pret cost                                                                   

  412202     Functionar economic                                                                    

  412203     Operator devize                                                                        

  412204     Sef sectie inventar                                                                    

  412205     Agent bursa                                                                            

  412206     Contabil financiar bancar 

                                                            

  413        FUNCTIONARI IN EVIDENTA MATERIALELOR, PRODUCTIEI                                       

             SI IN TRANSPORTURI  

                                                                  

  4131       Magazineri 

                                                                           

  413101     Gestionar depozit                                                                      

  413102     Magaziner                                                                              

  413103     Operator siloz (silozar)                                                               

  413104     Primitor distribuitor materiale si scule                                               

  413105     Recuziter                                                                              

  413106     Sortator produse                                                                       

  413107     Trezorier                                                                              

  413108     Gestionar custode sala                                                                 

  413109     Pivnicer  

                                                                            

  4132       Functionari de programare si urmarire a productiei    

                                

  413201     Dispecer                                                                               

  413202     Facturist                                                                              

  413203     Lansator produse                                                                       

  413204     Programator productie   

                                                              

  4133       Functionari in transporturi   

                                                        

  413301     Agent transporturi                                                                     

  413302     Functionar informatii                                                                  

  413303     Controlor trafic                                                                       

  413304     Impiegat auto                                                                          

  413305     Impiegat informatii aviatie                                                            

  413306     Impiegat registru miscare                                                              

  413307     Insotitor vagoane                                                                      

  413308     Inspector RNR (Registrul Naval Roman)                                                  

  413309     Inspector exploatare trafic                                                            

  413310     Instructor depou                                                                       

  413311     Instructor revizie vagoane                                                             

  413312     Instructor statie                                                                      

  413313     Operator circulatie miscare                                                            

  413314     Operator comercial                                                                     

  413315     Operator dana                                                                          

  413316     Operator programare                                                                    

  413317     Picher                                                                                 

  413318     Reditionar                                                                             

  413319     Revizor tehnic                                                                         

  413320     Scriitor vagoane                                                                       

  413321     Sef agentie colectare si expeditie marfa                                               

  413322     Sef autogara                                                                           

  413323     Avizier cai ferate                                                                     

  413324     Sef halta                                                                              

  413325     Sef statie taxare                                                                      

  413326     Sef tura la comanda personalului de tren                                               

  413327     Sef tura pregatirea personalului la vagon                                              

             restaurant si de dormit                                                                

  413328     Sef tura revizie vagoane                                                               

  413329     Veghetor incarcare-descarcare                                                          

  413330     Verificator documente expeditie 

 

  414        FUNCTIONARI IN BIBLIOTECA, ARHIVA, CORESPONDENTA                                       

             SI ASIMILATI   

                                                                       

  4141       Bibliotecari si arhivari   

                                                           

  414101     Arhivar                                                                                

  414103     Bibliotecar studii medii                                                                

  414104     Discotecar                                                                             

  414105     Filmotecar                                                                             

  414106     Fonotecar                                                                              

  414107     Fototecar                                                                              

  414108     Functionar documentare                                                                  

  414109     Manuitor carte                                                                         

  414110     Conservator arhiva                                                                     

  414110     Restaurator arhiva                                                                     

  414112     Restaurator opere de arta si monumente istorice                                        

  414113     Conservator opere de arta si monumente istorice                                         

  414114     Regizor culise                                                                         

  414115     Regizor scena                                                                          

  414116     Secretar platou

                                                                       

  4142       Functionari expeditie si alti agenti postali   

                                       

  414201     Agent postal                                                                            

  414202     Cartator postal                                                                        

  414203     Cartator presa                                                                         

  414204     Cartator telegrame                                                                     

  414205     Diriginte posta                                                                        

  414206     Factor postal                                                                           

  414207     Inspector telegrame                                                                    

  414208     Oficiant posta telegrame                                                               

  414209     Oficiant presa                                                                         

  414210     Prelucrator presa scrisa                                                               

  414211     Responsabil tura expeditie                                                              

  414212     Sef vagon postal

                                                                      

  4143       Codificatori, corectori de tipar si asimilati 

                                        

  414301     Codificator                                                                            

  414302     Corector editura presa                                                                 

  414303     Corector-revizor poligrafie  

                                                          

  419        ALTI FUNCTIONARI DE BIROU  

                                                           

  4190       Alti functionari de birou

                                                            

  419001     Functionar administrativ                                                               

  419002     Inspector aparare civila                                                               

  419003     Inspector documente secrete

                                                            

  42         FUNCTIONARI IN SERVICII CU PUBLICUL  

                                                 

  421        CASIERI, OPERATORI LA GHISEU SI ASIMILATI   

                                          

  4211       Casieri, numaratori de bani si vanzatori de bilete 

                                   

  421101     Casier                                                                                 

  421102     Casier tezaur                                                                           

  421103     Casier valuta                                                                          

  421104     Manuitor valori (presa, posta)                                                         

  421105     Numarator bani                                                                         

  421106     Taxator                                                                                

  421107     Verificator bani                                                                        

  421108     Verificator valori                                                                     

  421109     Vanzator bilete                                                                        

  421110     Casier trezorier   

                                                                   

  4212       Operatori la ghisee    

                                                               

  421201     Operator ghiseu banca                                                                   

  421202     Operator ghiseu birouri de schimb                                                      

  421203     Administrator cont                                                                     

  421204     Referent operatii intre sedii  

                                                       

  4213       Crupieri si asimilati    

                                                             

  421301     Crupier                                                                                 

  421302     Schimbator fise changeur (cazinou)                                                     

  421303     Supraveghetor jocuri (cazinouri)                                                       

  421304     Sef masa (cazinou)                                                                     

  421305     Cap de masa (cazinou) 

                                                                

  4214       Camatari  

                                                                             

  421401     Amanetar                                                                               

  421402     Camatar  

                                                                             

  4215       Colectori de note de plata, polite si bani cash 

                                      

  421501     Agent fiscal      

                                                                    

  422        FUNCTIONARI LA RECEPTIE SI DE INFORMARE A                                               

             CLIENTELEI  

                                                                          

  4221       Functionari la agentiile de voiaj

                                                     

  422101     Agent transporturi externe                                                             

  422102     Agent transporturi interne                                                             

  422103     Agent turism                                                                            

  422104     Functionar agentie voiaj  

                                                            

  4222       Functionari la serviciile de informare si                                              

             receptioneri  

  422201     Impiegat informatii                                                                    

  422202     Receptioner                                                                            

  422203     Sef receptie hotel                                                                      

  422204     Responsabil cazare                                                                     

  422205     Concierge

                                                                             

  4223       Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste) 

                                   

  422301     Oficiant telefoane                                                                     

  422302     Oficiant telegraf                                                                       

  422303     Radiotelegrafist                                                                       

  422304     Telefonist                                                                             

  422305     Telefonist instructor                                                                  

  423306     Telegrafist (teleimprimatorist)

 

  5          LUCRATORI OPERATIVI IN SERVICII, COMERT SI                                             

             ASIMILATI   

 

                                                                          

  51         LUCRATORI IN SERVICII PERSONALE SI DE PROTECTIE 

                                      

  511        INSOTITORI DE ZBOR SI GHIZI

                                                           

  5111       Insotitori de zbor si stewardese  

                                                    

  511101     Insotitor de bord                                                                      

  511102     Stewardesa   

                                                                         

  5112       Conductori si controlori in transporturi publice  

                                    

  511201     Conductor tren                                                                         

  511202     Revizor bilete                                                                         

  511203     Controlor bilete   

                                                                   

  5113       Ghizi

                                                                                 

  511301     Conducator grup turistic                                                               

  511302     Ghid galerii arta                                                                      

  511303     Ghid montan                                                                            

  511304     Ghid turism intern                                                                     

  511305     Ghid interpret                                                                         

  511306     Organizator activitate turism (studii medii)                                           

  511307     Animator socio-educativ                                                                

  511308     Ghid sportiv                                                                           

  511309     Ghid supraveghetor  

                                                                  

  512        ADMINISTRATORI SI ALTI LUCRATORI OPERATIVI IN                                          

             RESTAURANTE CANTINE, PENSIUNI, ETC.  

                                                 

  5121       Administratori (Intendenti) 

                                                          

  512101     Administrator                                                                          

  512102     Administrator piete si targuri                                                         

  512103     Cabanier                                                                               

  512104     Gospodar                                                                               

  512105     Intendent                                                                              

  512106     Sef cantina                                                                            

  512107     Ingrijitor vila                                                                        

  512108     Administrator hotel                                                                    

  512109     Sef restaurant                                                                         

  512110     Sef sala restaurant                                                                    

  512111     Dispecer pentru servire in camera (hotel)   

                                          

  5122       Bucatari 

                                                                             

  512201     Bucatar                                                                                

  512202     Maistru in arta culinara                                                               

  512203     Bucatar sef  

                                                                         

  5123       Ospatari si barmani

                                                                   

  512301     Barman                                                                                 

  512302     Ospatar (chelner)                                                                      

  512303     Ajutor ospatar 

                                                                       

  513        PERSONAL DE INGRIJIRE SI ASIMILAT  

                                                   

  5131       Ingrijitoare de copii   

                                                              

  513101     Ingrijitoare de copii                                                                  

  513102     Guvernanta                                                                             

  513103     Asistent maternal

                                                                     

  5132       Infirmiere si ingrijitoare in institutii de                                            

             ocrotire sociala si sanitara    

                                                     

  513201     Baies                                                                                  

  513202     Brancardier                                                                            

  513203     Gipsar                                                                                 

  513204     Infirmiera                                                                             

  513205     Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si                                         

             sanitara                                                                               

  513206     Lacar                                                                                  

  513207     Namolar

 

  5133       Personal specializat pentru Ingrijire si                                               

             supraveghere  la domiciliu 

                                                           

  513301     Ingrijitoare la domiciliu                                                              

  513302     Baby sitter                                                                             

  513401     Ingrijitor farmacii, cabinete veterinare 

                                             

  5139       Lucratori in serviciu pentru populatie                                                 

             neclasificati in grupele de baza anterioare

                                           

  513902     Menajera 

                                                                             

  514        ALTI LUCRATORI IN SERVICII PENTRU POPULATIE     

                                       

  514101     Coafor                                                                                 

  514102     Cosmetician                                                                            

  514103     Frizer                                                                                 

  514104     Manichiurist                                                                           

  514105     Pedichiurist  

                                                                         

  5142       Valeti, cameriste si insotitori   

                                                    

  514201     Camerista hotel                                                                        

  514202     Insotitor                                                                              

  514203     Liftier                                                                                

  514204     Valet                                                                                   

  514205     Guvernanta la hotel

                                                                    

  5143       Agenti de pompe funebre si imbalsamatori  

                                            

  514301     Antreprenor servicii funerare                                                          

  514302     Decorator servicii funerare                                                            

  514303     Imbalsamator   

                                                                       

  5149       Lucratori in servicii pentru populatie                                                 

             neclasificati in grupele de baza anterioare  

                                         

  514901     Agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie                                             

  514902     Astrolog                                                                               

  514903     Gazda club                                                                              

  514904     Organizator prestari servicii                                                          

  514905     Salvator la strand                                                                     

  514906     Salvator montan 

                                                                      

  516        PERSONAL DE PAZA SI ORDINE PUBLICA  

                                                  

  5161       Pompieri 

                                                                              

  516101     Pompier                                                                                

  516102     Sef formatie pompieri                                                                  

  516103     Sef tura pompieri                                                                      

  516104     Servant pompier 

                                                                      

  5163       Lucratori in penitenciare (gardieni de inchisoare) 

                                   

  516301     Gardian de inchisoare                                                                  

  516302     Educator in penitenciare 

                                                             

  5169       Personal de paza si ordine publica neclasificat in                                     

             grupele de baza anterioare 

                                                           

  516901     Agent paza si ordine                                                                    

  516902     Agent garda corp                                                                       

  516903     Agent paza in incinte (hoteluri, magazine, etc)                                        

  516904     Gardian public                                                                         

  516905     Gardian feroviar                                                                       

  516906     Sef formatie paza si ordine

                                                            

  52         MODELE, MANECHINE SI VANZATORI IN MAGAZINE SI                                          

             PIETE  

                                                                               

  521        MANECHINE SI ASIMILATI  

                                                              

  5210       Manechine si asimilati 

                                                               

  521001     Manechin                                                                                

  521002     Model atelier artistic si publicitate                                                  

  521003     Prezentator moda

                                                                      

  522        VANZATORI IN MAGAZINE SI PIETE 

                                                       

  5220       Vanzatori in magazine si piete

                                                        

  522001     Anticar                                                                                 

  522002     Bufetier                                                                               

  522003     Librar                                                                                 

  522004     Vanzator

 

  6          AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI IN                                                 

             AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT

                                                  

  61         AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI IN                                                  

             AGRICULTURA, SILVICULTURA SI PESCUIT 

                                                 

  611        AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI IN CULTURI                                         

             VEGETALE   

                                                                           

  6111       Agricultori si lucratori calificati in culturi de                                      

             camp si legumicultura 

                                                                 

  611101     Agricultor                                                                             

  611102     Gradinar                                                                               

  611103     Legumicultor                                                                           

  611104     Lucrator calificat in culturi de camp si                                               

             legumicultura 

                                                                         

  6112       Arboricultori si floricultori  

                                                       

  611201     Arboricultor                                                                           

  611202     Ciupercar                                                                              

  611203     Florar-decorator                                                                       

  611204     Floricultor                                                                             

  611205     Peisagist floricultor                                                                  

  611206     Lucrator calificat in floricultura si                                                  

             arboricultura

                                                                         

  6115       Viticultori si pomicultori   

                                                         

  611501     Pomicultor                                                                              

  611502     Viticultor

                                                                            

  612        CRESCATORI DE ANIMALE   

                                                              

  6121       Crescatori- ingrijitori de animale domestice                                           

             pentru productia de lapte si carne

                                                     

  612101     Cioban                                                                                  

  612101     Oier                                                                                   

  612102     Crescator-ingrijitor de animale domestice pentru                                       

             productia de lapte si carne                                                            

  612103     Tocator de furaje (paie)                                                               

  612104     Lucrator calificat in cresterea animalelor

 

 

  6122       Crescatori de pasari si fazanieri  

                                                   

  612201     Crescator de pasari                                                                    

  612202     Fazanier    

                                                                          

  6123       Apicultori si sericicultori  

                                                         

  612301     Apicultor                                                                              

  612302     Sericicultor  

                                                                        

  6124       Crescatori- ingrijitori de cabaline

                                                  

  612401     Antrenor cabaline                                                                      

  612402     Crescator-ingrijitor de cabaline                                                       

  612403     Herghelegiu  

                                                                         

  6125       Crescatori de animale mici 

                                                           

  612501     Crescator de animale mici  

                                                           

  613        AGRICULTORI SI LUCRATORI CALIFICATI IN CULTURI                                         

             VEGETALE SI CRESCATORI DE ANIMALE  

                                                   

  6130       Agricultori si lucratori calificati in culturi                                         

             vegetale si crescatori de animale

                                                     

  613001     Agricultor in culturi vegetale si crescator de                                         

             animale

                                                                               

  614        LUCRATORI FORESTIERI SI ASIMILATI  

                                                   

  6141       Lucratori forestieri

                                                                  

  614101     Cioplitor in lemn                                                                      

  614102     Carbonitor                                                                             

  614103     Fasonator mecanic (cherestea)                                                          

  614104     Muncitor plantatii si amenajare zona verde                                             

  614105     Drujbist                                                                               

  614106     Pepinierist                                                                            

  614107     Presator stuf                                                                          

  614108     Protectionist silvic                                                                   

  614109     Recoltator stuf                                                                        

  614110     Rezinator                                                                              

  614111     Sef coloana exploatare stuf                                                            

  614112     Stivuitor si receptioner silvic                                                        

  614113     Taietor silvic     

                                                                   

  6142       Preparatori mangal  

                                                                  

  614201     Preparator mangal                                                                      

  614202     Mangalizator

                                                                          

  615        PESCARI SI VANATORI

                                                                   

  6151       Lucratori in culturi acvatice

                                                         

  615101     Lucrator in culturi acvatice                                                           

  615102     Piscicultor  

                                                                         

  6152       Pescari in ape interioare si de coasta

                                                

  615201     Pescar in ape interioare si de coasta

                                                 

  6153       Pescari in mari si oceane  

                                                          

  615301     Pescar mari si oceane  

                                                               

  6154       Vanatori

 

  615401     Vanator 

 

  7          MESTESUGARI SI LUCRATORI CALIFICATI IN MESERII DE                                       

             TIP ARTIZANAL, DEREGLARE SI INTRETINERE A                                              

             MASINILOR SI INSTALATIILOR

                                                            

  71         MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI IN INDUSTRIA                                         

             EXTRACTIVA SI CONSTRUCTII

                                                              

  711        MINERI SI ARTIFICIERI, TAIETORI SI CIOPLITORI IN                                        

             PIATRA 

                                                                               

  7111       Mineri si lucratori in cariera 

                                                       

  711101     Miner in subteran                                                                      

  711102     Miner la suprafata                                                                     

  711103     Masurator de gaze, temperatura si radiatii                                              

  711104     Controlor de productie la minele de aur nativ  

                                       

  7112       Artificieri si puscatori   

                                                           

  711201     Artificier de mina                                                                     

  711202     Artificier la lucrari de suprafata                                                     

  711203     Pirotehnician cinematografie si teatru  

                                               

  7113       Spargatori, taietori si cioplitori in piatra 

                                         

  711301     Cioplitor in piatra si marmura                                                         

  711302     Cioplitor montator piatra, marmura                                                     

  711303     Gaterist la taiat blocuri de piatra, marmura                                           

  711304     Taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura                                          

  711305     Restaurator piatra   

                                                                 

  712        MUNCITORI CONSTRUCTORI SI ASIMILATI  

                                                 

  7121       Muncitori constructori care utilizeaza tehnici si                                      

             materiale traditionale 

                                                               

  712101     Muncitor constructor birne, chirpici, piatra                                            

  712102     Confectioner placi din diverse materiale                                               

  712103     Confectioner plase si pinze rabit din stuf 

                                           

  7122       Zidari  

                                                                             

  712201     Operator alpinist                                                                      

  712201     Sobar                                                                                   

  712202     Zidar cosuri fabrica                                                                   

  712203     Zidar pietrar                                                                          

  712204     Zidar samotor                                                                          

  712205     Zidar rosar-tencuitor                                                                  

  712206     Zidar restaurator 

                                                                     

  7123       Constructori in beton armat si asimilati 

                                             

  712301     Betonist                                                                               

  712302     Fierar betonist                                                                        

  712303     Montator elemente prefabricate din beton armat  

                                      

  7124       Dulgheri   

                                                                            

  712401     Dulgher pentru constructii                                                             

  712401     Dulgher (exclusiv restaurator)                                                         

  712402     Dulgher restaurator   

                                                                

  7129       Muncitori constructori neclasificati in grupele de                                     

             baza anterioare 

                                                                       

  712901     Muncitor hidrometru                                                                    

  712902     Pavator                                                                                

  712903     Sapator fintini                                                                        

  712904     Asfaltator                                                                             

  712905     Cantonier                                                                               

  712906     Chesonier                                                                              

  712907     Constructor cai ferate                                                                 

  712908     Constructor linii tramvai                                                              

  712909     Drenor canalist                                                                        

  712910     Fascinar                                                                                

  712911     Finisor terasamente                                                                    

  712912     Muncitor hidrogeolog                                                                   

  712913     Muncitor constructor senal navigabil, lucrari                                          

             hidrotehnice si portuare                                                               

  712914     Sef echipa intretinere poduri metalice, viaducte                                        

             si tuneluri                                                                            

  712915     Agent hidrotehnic                                                                      

  712916     Revizor cale sau puncte periculoase                                                    

  712917     Meserias intretinere cale                                                              

  712918     Sef echipa intretinere cale                                                             

  712919     Meserias intretinere poduri matalice, viaducte si                                      

             tunele                                                                                 

  712920     Alpinist utilitar 

                                                                    

  713        MUNCITORI CONSTRUCTORI LA LUCRARI DE FINISARE   

                                      

  7131       Constructori de acoperisuri 

                                                           

  713101     Acoperitor-invelitor tigla, azbociment, tabla                                          

  713102     Constructor acoperisuri

                                                               

  7132       Parchetari, linolisti, mozaicari si faiantari

                                         

  713201     Faiantar                                                                               

  713202     Montator placaje interioare si exterioare                                               

  713203     Mozaicar                                                                               

  713203     Mozaicar (exclusiv restaurator)                                                        

  713204     Parchetar-linolist                                                                     

  713205     Mozaicar restaurator

                                                                  

  7133       Ipsosari

                                                                               

  713301     Ipsosar                                                                                

  713301     Ipsosar (exclusiv restaurator)                                                         

  713302     Turnator ornamentalist                                                                 

  713303     Ipsosar restaurator ornamente din ipsos    

                                          

  7134       Montatori de izolatii termice si acustice 

                                             

  713401     Izolator fonic                                                                         

  713402     Izolator frigorific                                                                    

  713403     Izolator hidrofug                                                                      

  713404     Izolator lucrari speciale (antiacide si de                                             

             protectie)                                                                              

  713405     Izolator termic   

                                                                    

  7135       Geamgii    

                                                                           

  713501     Geamgiu  

                                                                             

  7136       Instalatori si montatori de tevi    

                                                  

  713601     Detector pierderi apa si gaze                                                           

  713602     Instalator apa, canal                                                                  

  713603     Instalator frigotehnist                                                                

  713604     Instalator incalzire centrala si gaze                                                  

  713605     Instalator retele exterioare apa                                                       

  713606     Instalator ventilare si conditionare apa                                                

  713607     Verificator canale subterane  

                                                        

  7137       Electricieni in constructii

                                                           

  713701     Electrician in constructii  

                                                          

  714        ZUGRAVI, VOPSITORI, CURATITORI DE FATADE SI                                            

             ASIMILATI

                                                                              

  7141       Zugravi, tapetari, lacuitori si vopsitori 

                                            

  714101     Tapetar                                                                                

  714102     Vopsitor zugrav                                                                        

  714102     Zugrav, vopsitor                                                                       

  714103     Lacuitor lemn                                                                           

  714104     Vopsitor industrial                                                                    

  714105     Finisor lacuitor lemn                                                                  

  714106     Stucaturist

                                                                           

  7143       Curatitori de fatade si cosari

                                                        

  714301     Cosar                                                                                   

  714302     Curatitor de fatade     

   

                                                          

  72         MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI IN METALURGIE,                                       

             CONSTRUCTII  METALICE SI ASIMILATI 

                                                   

  721        TURNATORI, SUDORI, TINICHIGII-CAZANGII SI ALTI                                         

             LUCRATORI IN  CONSTRUCTII METALICE   

                                                  

  7211       Turnatori, formatori, miezuitori   

                                                   

  721101     Curatitor sablator                                                                     

  721102     Modelier lemn                                                                          

  721103     Modelier metal                                                                         

  721104     Modelator miezuitor                                                                     

  721105     Modelier naval                                                                         

  721106     Operator la masini de brichetat span                                                   

  721107     Pregatitor metale vechi pentru retopire                                                

  721108     Recuperator metale vechi                                                               

  721109     Topitor aliaje tipografie                                                               

  721110     Topitor fonta si neferoase                                                             

  721111     Topitor, turnator metale si aliaje neferoase                                           

  721112     Turnator fonta pe banda                                                                

  721113     Turnator formator                                                                      

  721114     Turnator pregatitor otelarie                                                            

  721116     Turnator metale si neferoase                                                           

  721117     Turnator modelier 

                                                                    

  7212       Sudori si debitatori autogeni

                                                         

  721201     Lipitor de placute la scule aschietoare                                                

  721202     Sudor autogen                                                                           

  721203     Sudor electric                                                                         

  721204     Sudor automatist                                                                       

  721206     Taietor cu flacara (autogen)                                                           

  721207     Sudor cu gaze                                                                          

  721208     Sudor in mediu protector  

                                                             

  7213       Tinichigii-cazangii 

                                                                  

  721301     Cazangiu recipiente                                                                    

  721302     Probator hidraulic cazane, tevi, recipiente                                            

  721303     Tinichigiu carosier                                                                    

  721304     Tinichigiu industrial                                                                   

  721305     Tinichigiu de santier                                                                  

  721306     Tinichigiu structurist de aviatie                                                      

  721307     Cazangiu tevar                                                                         

  721308     Cazangiu formator                                                                      

  721309     Tinichigiu restaurator 

                                                                

  7214       Constructori si montatori de structuri metalice

                                       

  721401     Finisor cocleti                                                                        

  721402     Finisor ace si accesorii                                                               

  721403     Confectioner capace de carde                                                           

  721404     Confectioner cocleti                                                                    

  721405     Confectioner plase din sirma                                                           

  721406     Formator tevi prin sudare                                                              

  721407     Lacatus constructii metalice si navale                                                 

  721408     Lacatus de mina                                                                        

  721409     Lacatus revizie vagoane                                                                 

  721410     Lacatus mecanic                                                                        

  721411     Lacatus montator                                                                       

  721412     Presator metale la rece                                                                

  721413     Reconditioner scule si utilaje petroliere                                              

  721414     Sanfrenator                                                                             

  721415     Montator ite, cocleti, lamele, spete                                                   

  721415     Pregatitor ite, cocleti, lamele, spete                                                 

  721415     Reparator ite, cocleti, lamele, spete                                                  

  721416     Repasator garnituri carde                                                              

  721417     Tubulator naval                                                                         

  721418     Masinist la litografiat si vernisat tabla                                              

  721419     Masinist la confectionarea ambalajelor metalice                                        

  721420     Masinist la confectionarea tuburilor de aluminiu                                       

  721421     Constructor-montator de structuri metalice                                             

  721422     Masinist la fabricarea acelor si accesoriilor                                           

  721423     Nituitor                                                                               

  721424     Lacatus mecanic de intretinere si reparatii                                            

             universale                                                                             

  721425     Masinist la confectionarea spetelor si spiralelor                                      

  721426     Montator ajustor spete                                                                  

  721427     Lipitor si protejator spete                                                            

  721428     Taietor pentru garnituri carde                                                         

  721429     Masinist mecanic la confectionare garnituri carde                                      

  721430     Lacatus-depanator utilaje calcul

                                                      

  7215       Lucratori la montarea si intretinerea de                                                

             instalatii de ridicat si transportat   

                                               

  721501     Mecanic montator instalatii cu cablu in                                                

             silvicultura si exploatari forestiere

                                                 

  7216       Scafandri si alti lucratori subacvatici 

                                              

  721601     Scafandru                                                                               

  721602     Scafandru autonom                                                                      

  721603     Scafandru sef grup                                                                     

  721604     Scafandru sef utilaj                                                                   

  721605     Scafandru greu

                                                                        

  722        FORJORI, MATRITERI, REGLORI SI ASIMILATI   

                                            

  7221       Forjori, stantatori si presatori  

                                                    

  722101     Forjor matriter                                                                        

  722102     Prelucrator mecanic metale pretioase                                                   

  722103     Presator piese din pulberi metalice                                                    

  722104     Stantator                                                                               

  722105     Ambutisor, presator la cald                                                            

  722105     Presator, ambutisor la cald                                                            

  722106     Forjor manual                                                                          

  722107     Forjor arcurar                                                                         

  722108     Forjor mecanic                                                                          

  722109     Confectioner ferodouri                                                                 

  722110     Preparator pulberi                                                                     

  722111     Cuptorar termist pentru ferite                                                         

  722112     Fierar                                                                                 

  722112     Potcovar                                                                                

  722113     Formator-presator ferite                                                               

  722114     Finisor ferite

                                                                        

  7222       Sculeri 

                                                                              

  722201     Lacatus SDV                                                                            

  722202     Sculer-matriter                                                                         

  722203     Lacatus AMC                                                                            

  722204     Lacatus mecanica fina 

                                                               

  7223       Reglori si reglori conductori de masini unelte  

                                      

  722301     Reglor la masini pentru fabricarea cablurilor,                                         

             conductorilor electrici si materialelor electrice                                       

  722302     Reglor la masini pentru confectionarea elementelor                                     

             galvanice                                                                              

  722303     Reglor benzi montaj                                                                    

  722304     Masinist la linii automate aschietoare                                                 

  722305     Reglor masini de bobinat si platinat                                                    

  722306     Reglor la masini de prelucrare mase plastice                                           

  722307     Reglor masini unelte                                                                   

  722308     Reglor montator                                                                        

  722309     Reglor la masini pentru fabricarea lampilor                                            

             electrice                                                                              

  722310     Reglor si reglor-conductor la masini unelte

                                            

  7224       Lucratori la masini de polizat, rectificat si                                          

             ascutit 

                                                                              

  722401     Ascutitor laminate la cald                                                             

  722402     Ascutitor laminate la rece                                                             

  722403     Ascutitor calitor garnituri de carde                                                   

  722404     Ascutitor scule, instrumente medicale si obiecte                                       

             de uz casnic                                                                           

  722405     Debitator-slefuitor perii de masini electrice                                          

  722406     Polizator                                                                              

  722407     Slefuitor metale                                                                       

  722408     Frezor universal                                                                       

  722409     Gauritor filetator                                                                     

  722410     Honuitor                                                                               

  722410     Lepuitor                                                                               

  722410     Rodator                                                                                

  722411     Rabotor mortezor universal                                                             

  722412     Rectificator universal                                                                 

  722413     Strungar universal                                                                     

  722414     Brosator                                                                               

  722415     Frezor la masini roti dintate                                                          

  722416     Gravor mecanic                                                                         

  722417     Rabotor mortezor roti dintate                                                          

  722418     Rectificator dantura caneluri                                                          

  722419     Strungar la strung paralel si de detalonat                                             

  722420     Strungar la strung revolver                                                            

  722421     Strungar la strung carusel                                                             

  722422     Strungar la masini orizontale                                                          

  722423     Strungar la masini de alezat                                                           

  722424     Strungar la masini de prelucrat in coordonate                                          

  722425     Strungar la masini de strunjit roti cai ferate                                         

  722426     Rectificator piese producatoare de ochiuri   

                                         

  723        MECANICI, MONTATORI SI REPARATORI DE MASINI SI                                         

             UTILAJE 

                                                                              

  7231       Mecanici, montatori si reparatori de autovehicule  

                                   

  723101     Electrician auto                                                                       

  723102     Electromecanic auto                                                                    

  723103     Mecanic auto                                                                           

  723104     Lacatus montator agregate energetice si de                                             

             transport

 

  7232       Mecanici, montatori si reparatori de motoare de                                         

             avioane 

                                                                             

  723201     Mecanic aviatie 

                                                                      

  7233       Mecanici, montatori si reparatori de masini                                            

             agricole si industriale 

                                                              

  723301     Frigoriferist                                                                           

  723301     Frigotehnist                                                                           

  723302     Mecanic agricol                                                                        

  723303     Motorist                                                                               

  723304     Ungator-gresor  

                                                                      

  724        MONTATORI SI REPARATORI DE APARATE SI ECHIPAMENTE                                       

             ELECTRONICE  SI ELECTROTEHNICE 

                                                       

  7241       Electromecanici montatori si reparatori de aparate                                     

             si echipamente electrice si energetice

                                                

  724101     Electrician echipamente electrice si energetice                                        

  724102     Bobinator aparataj electric                                                             

  724103     Electromecanic reparator obiecte de uz casnic                                          

  724104     Bobinator masini electrice rotative                                                    

  724105     Electrician aparate masura control si automatizare                                     

             in centrale termoelectrice si nuclearo-electrice                                       

  724106     Electrician montare si reparatii aparataje                                              

             electrice de protectie, relee, automatizare                                            

  724107     Bobinator condensatori pentru instalatii electrice                                     

  724108     Electrician verificari si masuratori electrice in                                      

             centrale si retele electrice                                                           

  724109     Bobinator transformatoare                                                               

  724110     Depanator de aparataj electric                                                         

  724110     Montator de aparataj electric                                                          

  724110     Reglor de aparataj electric                                                            

  724111     Depanator pentru aparate de masura electrice si                                        

             relee                                                                                   

  724111     Montator pentru aparate de masura electrice si                                         

             relee                                                                                  

  724111     Reglor pentru aparate de masura electrice si relee                                     

  724112     Depanator pentru ascensoare                                                            

  724112     Montator ascensoare                                                                     

  724112     Reglor pentru ascensoare                                                               

  724113     Electrician nave  

                                                                    

  7242       Electronisti montatori si reparatori de aparate si                                     

             echipamente electronice    

                                                           

  724201     Electrician depanator utilaje calcul                                                    

  724202     Electronist depanator utilaje calcul                                                   

  724203     Plantator elemente electronice 

                                                       

  7244       Electromecanici montatori si reparatori de                                             

             instalatii telegrafice si telefonice 

                                                 

  724401     Automatist                                                                              

  724402     Electromecanic SCB (semnalizare,                                                       

             centralizare,blocare)                                                                  

  724403     Electromecanic radio-radioficare                                                       

  724404     Electromecanic retele cabluri                                                          

  724405     Electromecanic retele linii                                                             

  724406     Electromecanic telegrafie, telefonie                                                   

  724407     Electronist telecomunucatii                                                            

  724408     Jonctor                                                                                

  724409     Linior                                                                                 

  724410     Montator aparatura de telecomunicatii si                                               

             instalatii de semnalizare, centralizare si blocare                                     

             (SCB)                                                                                  

  724410     Reglor aparatura de telecomunicatii si instalatii                                      

             de semnalizare, centralizare si blocare (SCB)                                          

  724410     Testor aparatura de telecomunicatii si instalatii                                      

             de semnalizare, centralizare si blocare (SCB)                                          

  724411     Electromecanic electroalimentare                                                       

  724412     Muncitor radioelectronist   

                                                          

  7245       Electricieni montatori si reparatori de linii                                          

             electrice aeriene si subterane

                                                        

  724501     Electrician exploatare centrale si statii                                              

             electrice                                                                              

  724502     Electrician exploatare retele electrice                                                

  724503     Electrician montare si reparatii cabluri electrice                                     

             subterane                                                                              

  724504     Electrician montare si reparatii linii electrice                                       

             aeriene                                                                                

  724505     Electrician montare si reparatii echipament                                            

             electric din centrale, statii si posturi de                                            

             transformare electrice                                                                 

  724506     Electrician protectie relee, automatizari si                                           

             masuratori electrice                                                                   

  724507     Electrician de intretinere si reparatii                                                

  724508     Electrician montator de instalatii automatizate                                        

  724509     Electrician montator de instalatii electrice la                                        

             mijloace de transport                                                                  

  724510     Electrician pentru protectia catodica                                                  

  724511     Electrician rural                                                                      

  724512     Electrician de mina                                                                    

  724513     Electrician pentru utilizarea energiei electrice

    

                                 

  73         MESERIASI SI MUNCITORI CALIFICATI IN MECANICA                                          

             FINA, ARTIZANAT, IMPRIMERIE SI ASIMILATI  

                                            

  731        LUCRATORI IN MECANICA FINA SI ASIMILATI  

                                             

  7311       Confectioneri si reparatori de instrumente si                                          

             aparate de precizie 

                                                                 

  731101     AMC-ist                                                                                

  731102     Armurier                                                                               

  731103     Blocator, chituitor, deblocator                                                        

  731104     Ceasornicar                                                                            

  731105     Centrator, debordator piese optice                                                     

  731106     Centrator, finisor aparate optice                                                      

  731107     Curatitor, degresator piese si aparate optice                                          

  731107     Degresator, curatitor piese si aparate optice                                          

  731108     Lipitor lentile si prisme                                                              

  731109     Montator aparatura optica                                                              

  731110     Optician                                                                               

  731111     Optician armament                                                                      

  731112     Confectioner seringi                                                                   

  731113     Presator piese optice                                                                  

  731114     Reparator aparate foto                                                                 

  731115     Reparator stilouri, brichete                                                           

  731116     Reparator umbrele                                                                      

  731117     Gravor piese optice                                                                    

  731118     Debitator-ebosator                                                                     

  731119     Dusisator-polizator                                                                    

  731120     Tratamentist piese optice                                                              

  731121     Metrolog si depanator mecanica fina, tehnica                                           

             digitala si analogica (MFTDA)

                                                          

  7312       Confectioneri si acordori de instrumente muzicale 

                                    

  731201     Acordor acordeoane, armonici                                                           

  731202     Acordor piane, pianine, orga, tambal                                                   

  731203     Caserator si slefuitor de celuloid pentru carcase                                      

             acordeoane                                                                             

  731204     Ceruitor de piastrine pentru acordeoane                                                

  731205     Constructor claviatura                                                                 

  731206     Constructor-reparator de acordeoane si armonici                                        

  731207     Constructor-reparator de alte instrumente muzicale                                     

             (suflat, percutie)                                                                     

  731208     Filator corzi pentru piane                                                             

  731209     Montator corp sonor la piane                                                           

  731210     Montator reglor piane                                                                  

  731211     Montator ajustor de acordeoane                                                         

  731212     Lutier 

                                                                               

  7313       Giuvaergii si alti lucratori de precizie in metal                                      

             si alte materiale  

                                                                   

  731301     Argintar                                                                               

  731302     Bijutier metale pretioase                                                              

  731303     Cizelator                                                                              

  731304     Cizelator clisee galvanice                                                             

  731305     Confectioner stampile de cauciuc, metal, facsimile                                     

  731306     Gravor manual                                                                          

  731307     Tintuitor