VENITURI  BRUTE REALIZATE DE PERSONALUL ITM BACAU - MARTIE 2018

 

 

     AVERTISMENT PRIVIND MUNCA ÎN STRĂINĂTATE

INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – republicată cu modificările și completările ulterioare, activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică.

Acesta are în principal următoarele obligații:

- să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul.
- să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă.
- să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere;
- să efectueze activitățile de mediere și plasare în mod gratuit.

CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se încheie de către agent cu cetățeanul român.
Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit.

Începând cu data de 05.03.2018 AGENTUL DE PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.
CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 Verifică dacă agențiile care oferă locuri
de muncă în străinătate sunt înregistrate la
inspectoratul teritorial de muncă.
 Verifică cu atenție oferta locului de muncă.
 Verifică adresa și existența angajatorului străin pentru care ai optat.
 Citește cu atenție clauzele contractului de mediere.
 NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line.
Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE

 Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.

 Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, întocmire ”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultanță. Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.

 Nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau forme legale de angajare acceptate în țara de destinație.

 Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv.
Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

   

 

ANUNŢ

    Conform art. 7 din H.G. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău nu mai eliberează extras din REVISAL decât în cazurile în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un astfel de document.

    Situaţiile în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera extras din REVISAL sunt:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Comisia Europeană

Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

 

SĂNATATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ - ORIENTĂRI PRACTICE PENTRU ANGAJATORI

 

http://europa.eu

 

Comunicatul Inspectiei Muncii cu privire la taxarea activitatii de mediere a angajarii, precum si alte taxe pentru serviciile prestate lucratorilor. Strategia Marii Britanii in privinta sclaviei moderne.

 

Ghidul GLA pentru lucratorii lucreaza sau intentioneaza sa lucreze in Marea Britanie.

 

Standardele GLA de autorizare a persoanelor fizice si a agentiilor de plasare care furnizeaza lucratori industriei agricole si celei conexe de prelucrare-ambalare din Marea Britanie.

 


      Consultarea în domeniul SSM, organizarea și functionarea CSSM

I.T.M. BACAU - COMUNICAT IN  CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 251/2004

 

ORDINUL MINISTRULUI MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE NR. 2261/26.11.2014 PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR INSPECTORULUI SEF AL ITM BACAU

23.12.2014 - 29.12.2014 ANUNT - EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DIN ITM BACAU


 

Decizia Inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii nr. 253/07.06.2017

cu privire la aprobarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor solicitate de

către persoanele interesate de la inspectoratele teritoriale de muncă

 

16.06.2014 CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DE INSPECTOR DE MUNCA CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL DIN CADRUL SERVICIULUI CONTROL RELATII DE MUNCA AL ITM BACAU

BIBLIOGRAFIA NECESARA PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTE DE INSPECTOR DE MUNCA CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL DIN CADRUL SERVICIULUI CONTROL RELATII DE MUNCA AL ITM BACAU

 

 

Proces verbal nr. 6703/06.11.2013 cu privire la examenul organizat in vederea reorganizarii/restructurarii posturilor din cadrul SCCMMRM  din ITM BACAU

 

Rezultatul selectiei cererilor de inscriere la examenul organizat in vederea reorganizarii/restructurarii ITM BACAU

 

EXAMEN ORGANIZAT IN VEDEREA REORGANIZARII/RESTRUCTURARII INSTITUTIEI

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL ORGANIZAT IN VEDEREA RESTRUCTURARII/REORGANIZARII INSTITUTIEI

 

DECIZIA DE APROBARE A PROCEDURII DE RESTRUCTURARE SI REORGANIZARE A I.T.M. BACAU

 

PROCEDURA DE RESTRUCTURARE SI REORGANIZARE LA NIVELUL I.T.M. BACAU

ANUNT PRIVIND AMANAREA concursULUI de recrutare pentru ocuparea functiei de executie de inspector de munca DEBUTANT PROGRAMAT PENTRU INTERVALUL 27.02.2012-01.03.2012

27.02.2012-01.03.2012 concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de executie de inspector de munca DEBUTANT BIBLIOGRAFIE concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de executie de inspector de munca DEBUTANT

16.06.2011-20.06.2011 concurs pentru ocuparea functiei de executie temporar vacante de inspector de munca principal

ANUNT PRIVIND AMANAREA concursULUI de recrutare pentru ocuparea functiei de executie de inspector de munca DEBUTANT PROGRAMAT PENTRU INTERVALUL 27.02.2012-01.03.2012

27.02.2012-01.03.2012 concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de executie de inspector de munca DEBUTANT BIBLIOGRAFIE concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de executie de inspector de munca DEBUTANT

16.06.2011-20.06.2011 concurs pentru ocuparea functiei de executie temporar vacante de inspector de munca principal


 

Asociatia Patronala Uniunea Generala a Industriasilor din Romania UGIR-1903 Filiala Bacau Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei private in sectoarele non-agricole in zonele rurale ale judetului Bacau

COMUNICAT CU PRIVIRE LA CAMPANIA NATIONALA DE INFORMARE SI CONSTIENTIZARE A ANGAJATORILOR SI LUCRATORILOR DIN IMM CU PRIVIRE LA RISCURILE NOI SI EMERGENTE LA LOCUL DE MUNCA.
MIJLOACELE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGALE.
BUNE PRACTICI EUROPENE.

ADRESA CONSILIULUI DE MEDIERE CU PRIVIRE LA INTRAREA IN VIGOARE A LEGII 115/2012 CU PRIVIRE LA OBLIGATIVITATEA PARTILOR DE A PARTICIPA LA SEDINTA DE INFORMARE PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII

LISTA ANGAJATORILOR DEPISTATI CU MUNCA NEDECLARATA IN LUNA FEBRUARIE 2011

LISTA ANGAJATORILOR DEPISTATI CU MUNCA NEDECLARATA IN LUNA IANUARIE 2011

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA  LA NIVEL DE UNITATE  LA I.T.M. BACAU

COMUNICAT DE PRESA AL INSPECTIEI MUNCII CU PRIVIRE LA CARNETELE DE MUNCA SI CONTRACTELE DE MUNCA


    Prin adresa INSPECTIEI MUNCII cu nr. 9602/31.05.2010 a fost transmis catre ITM BACAU, ORDINUL MINISTRULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE nr 404/27.05.2010,. care prevede publicarea veniturilor nete salariale lunare realizate de personalul din aparatul propriu al MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE.

    Avand in vedere ca publicarea unei situatii nenominale a veniturilor nete realizate de personalul ITM BACAU se incadreaza in prevederile LEGII 544/2001 si prin aceasta nu se aduce nici o atingere drepturilor salariatiilor, asa cum sunt prevazute de art.158 alin. (1) dun LEGEA 53/2003, conducerea ITM BACAU a decis publicarea acestor informatii pe paginile WEB ale institutiei.

VENITURI NETE REALIZATE DE PERSONALUL ITM BACAU - APRILIE 2010  

VENITURI NETE REALIZATE DE PERSONALUL ITM BACAU - MAI 2010

VENITURI NETE REALIZATE DE PERSONALUL ITM BACAU - IUNIE 2010

VENITURI NETE REALIZATE DE PERSONALUL ITM BACAU - IULIE 2010

VENITURI NETE REALIZATE DE PERSONALUL ITM BACAU - AUGUST 2010

VENITURI NETE REALIZATE DE PERSONALUL ITM BACAU - SEPTEMBRIE 2010  


02.06.2010 - 07.06.2010 ANUNT - EXAMEN DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI DIN ITM BACAU

BIBLIOGRAFIE CONSILIER PRINCIPAL - COMPARTIMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR

BIBLIOGRAFIE EXPERT PRINCIPAL - COMPARTIMENTULINFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL

BIBLIOGRAFIE INSPECTOR DE MUNCA SUPERIOR - COMPARTIMENTUL I.A.A.D.R.M, EVIDENTA MUNCII

BIBLIOGRAFIE EXPERT SUPERIOR - COMPARTIMENTUL SISTEM INFORMATIONAL