COMUNICAT

I.T.M. Bacau organizeaza, impreuna cu Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau si Serviciul pentru Imigrari al judetului Bacau o campanie de informare a societatilor comerciale care au angajati cetateni straini sau sunt interesate in acest demers, cu privire la conditiile in care cetatenii straini pot desfasura activitati lucrative pe teritoriul Romaniei, precum si in ce priveste drepturile si obligatiile ce le revin in calitate de angajatori.

Încadrarea în muncă a străinilor pe teritoriul României conform  Ordonantei nr. 25/2014 (modificata prin Ordonanta nr. 25/2016)

 

 

 

AVERTISMENT PRIVIND MUNCA ÎN STRĂINĂTATE

INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – republicată cu modificările și completările ulterioare, activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică.

Acesta are în principal următoarele obligații:

- să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul.
- să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă.
- să încheie cu solicitanții locurilor de muncă contracte de mediere;
- să efectueze activitățile de mediere și plasare în mod gratuit.
 

CONTRACTUL DE MEDIERE este un contract de natura civilă care se încheie de către agent cu cetățeanul român.
Acest contract de mediere trebuie să conţină: denumirea angajatorului din străinătate/țara pentru care se face medierea în vederea angajării, adresă, număr de telefon/fax; descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă, durata contractului de muncă, salarizare, condiţiile de transport, de locuit.

Începând cu data de 05.03.2018 AGENTUL DE PLASARE nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.
CONTRACTUL DE MUNCĂ
Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

CAUȚI UN LOC DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 Verifică dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.
 Verifică cu atenție oferta locului de muncă.
 Verifică adresa și existența angajatorului străin pentru care ai optat.
 Citește cu atenție clauzele contractului de mediere.
 NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul anunțurilor on-line.
Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.
 

ATENȚIONARE
 

 Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.

 Nu accepta achitarea unor sume de bani cu titlu de garanții, întocmire ”curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte sau consultanță. Plata către agentul de plasare a unor sume de bani, reprezintă un risc pentru persoana aflată în căutarea unui loc de muncă.

 Nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau forme legale de angajare acceptate în țara de destinație.

 Soluţionarea unor conflicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența instituțiilor statului respectiv.
Pentru informații suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

 

 

ANUNŢ

 

Conform art. 7 din H.G. 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor Inspectoratul Teritorial de Muncă Bacău nu mai eliberează extras din REVISAL decât în cazurile în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un astfel de document.

Situaţiile în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera extras din REVISAL sunt:

  • radierea societăţii din registrul comerţului.

  • pierderea bazei de date

_______________________________________________________________________________________________________

 

Sunteti pe site-ul I.T.M. Bacau

    Incercam si pe aceasta cale sa venim in ajutorul angajatorilor si nu in ultimul rand in ajutorul angajatilor punand la dispozitia acestora informatiile necesare desfasurarii activitatii in conditii legale atat in domeniul relatiilor de munca cat si in acela al sanatatii si securitatii in munca.

 

Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau

este unitatea cu personalitate juridica aflata in subordinea Inspectiei Muncii Bucuresti, organ al administratiei publice centrale aflat in subordinea MMSSF si in coordonarea Autoritatii Nationale de Control.

Obiectivele principale ale activitatii Inspectiei Muncii sunt urmatoarele:
a) controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale;
b) informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare;
c) furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;
d) asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale;
e) initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru imbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative in domeniu.

   

           Atributiile Inspectiei Muncii

a) in domeniul stabilirii relatiilor de munca controleaza:
- incadrarea in munca si incetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate in temeiul unui contract individual de munca sau al unei conventii civile de prestari de servicii;
- stabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;
- stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgand din munca prestata;
- accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;
- respectarea celorlalte prevederi cuprinse in legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca;
b) in domeniul securitatii si al sanatatii in munca:
- acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;
- efectueaza sau solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale in unitati si in afara acestora, pentru clarificarea  unor situatii de pericol;
- dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, in cazul in care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;
- acorda angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca;
- retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii in munca, daca constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislatiei in vigoare;
- cerceteaza accidentele de munca conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca;
- coordoneaza activitatea de instruire si informare a angajatilor in domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca si urmareste activitatea de formare a specialistilor in domeniu;
- controleaza aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitatii in munca, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
- controleaza respectarea indeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea in munca si la inlaturarea riscurilor de imbolnaviri profesionale.

 

Inspectia Muncii furnizeaza, la cerere, celor interesati, contra cost, asistenta de specialitate.

Inspectoratul Teritorial de Munca Bacau functioneaza conform Legii nr.108/1999 cu modificarile si reglementarile ulterioare  si conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin HGR nr.767/1999.