LEGISLATIA

DIN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA


 

privind carnetul de munca

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetătenilor romani care lucrează in străinătate

pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevăzute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicată, de Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor incadrate in muncă

privind intocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor

 

privind contractul colectiv de muncă

pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

privind permisele de muncă

privind protectia cetătenilor romani care lucrează in străinătate

privind egalitatea de sanse intre femei si bărbati

privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice

privind registrul unic de control

pentru modificarea si completarea Legii 130/1999

 

 

 

pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, păstrare si evidenta a carnetului de munca

 

privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

privind regimul juridic al contraventiilor

privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor

 

privind protectia maternitătii la locurile de muncă