INFORMATII DE INTERES PUBLIC
- IN CONFORMITATE CU LEGEA 544/2001-

Functionar responsabil cu difuzarea informatiilor publice a fost desemnat
expert Buftea Daniel, in conformitate cu art. 5 lit. c din Legea 544/2001.
dan.buftea@itmbacau.ro

 

Orice solicitare a cărei rezolvare este condiționată de prezentarea unei copii după actul de identitate

poate fi trimisă īn format electronic, īnsoțită de copia electronică a actului de identitate,

pe adresa de poștă electronică itmbacau@itmbacau.ro.

LISTA DOCUMENTELOR CARE POT FI PUSE LA DISPOZITIA CETATEANULUI IN BAZA PREVEDERILOR LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

Lista functiilor din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Bacau care intra in categoria functiilor platite din fonduri publice - 12.10.2017

 

Situaţia numărului de amenzi aplicate şi a valorii amenzilor īncasate īn trimestrul al II-lea 2017,

publicată conform obiectivului specific 5.3 din Hotărārea Guvernului nr. 583/2016.

 

Decizia Inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii nr. 253/07.06.2017

cu privire la aprobarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor solicitate de

către persoanele interesate de la inspectoratele teritoriale de muncă

 

CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ AL CLĂDIRII

               Program propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău pentru anul 2017

 

 

Asociatia Patronala Uniunea Generala a Industriasilor din Romania UGIR-1903 Filiala Bacau

Strategie integrata pentru dezvoltarea initiativei private in sectoarele non-agricole in zonele rurale ale judetului Bacau

Decizia nr. 41 /25.06.2014 de constituire a Comisiei paritare la nivelul ITM BACAU

In conformitate cu adresa MMFPS nr. 47908/IA/13.02.2012 ITM BACAU publica zilnic,
pe site-ul propriu al institutiei, situatia platilor din acea zi efectuate prin ordine de plata

__________________________________

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.11.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.11.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.11.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 01.11.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 31.10.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 30.10.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.10.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 21.10.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.10.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.10.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 30.09.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 27.09.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 26.09.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 13.09.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 12.09.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 03.09.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 30.08.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.08.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.08.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 13.08.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 05.08.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 31.07.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 30.07.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.07.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 26.07.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.07.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 12.07.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.06.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 26.06.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 25.06.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.06.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 13.06.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 03.06.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 31.05.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 30.05.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.05.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.05.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 27.05.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 16.05.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.05.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.05.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 30.04.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.04.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 26.04.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 12.04.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.03.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 27.03.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.03.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.03.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 05.03.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.02.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 27.02.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.02.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.02.2013

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 31.01.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 30.01.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.01.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.01.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.01.2013

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.01.2013

 

_____________________________________________

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 21.12.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.12.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 12.12.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.11.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.11.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 02.11.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 30.10.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.10.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 26.10.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.10.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 12.10.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.09.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 27.09.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.09.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 13.09.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.08.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 13.07.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 12.07.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 09.07.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 06.07.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 05.07.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.06.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.06.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 16.05.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.05.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.05.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 27.04.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 26.04.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 25.04.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 30.03.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.03.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.03.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 27.03.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.03.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.03.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 01.03.2012

 

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 29.02.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 28.02.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 27.02.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 15.02.2012

PLATI EFECTUATE PE DATA DE 14.02.2012

        Prin adresa INSPECTIEI MUNCII cu nr. 9602/31.05.2010 a fost transmis catre ITM BACAU, ORDINUL MINISTRULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE nr 404/27.05.2010,. care prevede publicarea veniturilor nete salariale lunare realizate de personalul din aparatul propriu al MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE.

        Avand in vedere ca publicarea unei situatii nenominale a veniturilor nete realizate de personalul ITM BACAU se incadreaza in prevederile LEGII 544/2001 si prin aceasta nu se aduce nici o atingere drepturilor salariatiilor, asa cum sunt prevazute de art.158 alin. (1) dun LEGEA 53/2003, conducerea ITM BACAU a decis publicarea acestor informatii pe paginile WEB ale institutiei.

 

Conturile de Trezorerie in care se poate face plata taxelor
si a datoriilor catre ITM Bacau.